Foto:

Met ingang van 5 juni: onttrekkingsverbod oppervlaktewater

ELBURG/OLDEBROEK - Met ingang van woensdag 5 juni geldt, tot nader order, voor het werkgebied van Waterschap Vallei een verbod op het onttrekken van water uit sloten, beken en kanalen. Dit betekent dat oppervlaktewater niet gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld industrieel gebruik, landbouw en het besproeien van bomen en sportvelden. Het verbod geldt voor het gehele werkgebied met uitzondering van de gebieden waar water kan worden ingelaten.
Het werkgebied van Vallei en Veluwe kent grote verschillen als het gaat om de waterbeschikbaarheid. Het grond- en oppervlaktewatersysteem heeft zich met name op de hogere zandgronden na de lange periode van droogte van afgelopen zomer nog onvoldoende kunnen herstellen. Door het oplopend tekort aan neerslag en de toename van de verdamping stagneert de afvoer van meerdere watergangen en daalt het waterpeil. Door nu een onttrekkingsverbod in te stellen, kan het waterschap meer water vasthouden om zo de grondwaterstanden weer aan te vullen. Het waterschap wil verslechtering van de waterkwaliteit en onherstelbare schade aan de natuur voorkomen.
Het gaat om: de Putterpolder; Polder Arkemheen; Bunschoterpolder; Eemnesserpolder; Polder Soest; Inlaatgebied Brede Beek Nijkerk; Inlaatgebied Laak en Vathorst; Inlaatgebied Terwolde (stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering); De Hoenwaard; Polder Hattem; Polder Oosterwolde-Oldebroek en Polder 't Goor Elburg.

Meer berichten