NIJKERK   -   Henk Poot    24-03-2015
NIJKERK - Henk Poot 24-03-2015 (Foto: Henk Visscher)

Studieavond met ds. Henk Poot over 'Jezus en Israël'

ELBURG - In Elburg is op woensdag 20 maart een studieavond met ds. Henk Poot, als predikant verbonden aan de stichting Christenen voor Israël. Het thema is: 'Jezus en Israël'. De bijeenkomst vindt plaats in De Oosterkerk aan de Klaverplein 2. De aanvang is om 19.45 uur, toegang is gratis.
Theo Koppes van stichting Christenen voor Israël: ''In de kerkgeschiedenis is de Here Jezus vaak losgemaakt van de Thora. Johannes noemt Hem het levende Woord en daar bedoelt hij mee de levende Thora. Als Johannes schrijft dat de wet door Mozes gegeven is en de genade en de trouw door Jezus Christus is gekomen, dan is dat geen tegenstelling, maar een intensivering. Als Johannes schrijft dat het Woord vlees geworden is, betekent dat ook niet dat het Woord uit de Heilige Schrift is weggetrokken en dat de kracht van de wet en de profeten is verdwenen. Het is juist een nog dichter bij komen van Gods openbaring. In de Thora toont God immers ook zijn liefde en genade (Exodus 34:6), maar dit gaat een stap verder: nu is het Woord van God in vlees en bloed in het midden van Israël verschenen, als Immanuël. De Zoon is in Jezus nog steeds Immanuël en al is Hij verheerlijkt en opgenomen in de hemel, dat heeft de vleeswording van het Woord niet ongedaan gemaakt. Voor Israël en ons verborgen is Hij aan de rechterhand van God voorspraak van zijn broeders en zusters.''
Henk Poot studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Poot leidt regelmatig groepen rond in Israël en is een veelgevraagd spreker.

Meer berichten