Foto:

Wie zit daar in de klas? Het zijn ouders van de Uilenhorst

Wezep - Op KBS de Uilenhorst in Wezep zit de komende twee weken een groep buitengewone leerlingen. Ouders duiken namelijk samen met hun kind(eren) de schoolbanken in tijdens de meekijkdagen voor ouders.

Tijdens deze meekijkdagen kunnen ouders een moment meedraaien in de klas van hun kind(eren) en zelf zien en ervaren hoe het onderwijs anno 2019 op de Uilenhorst eraan toegaat. Het kind gaat onder meer aan de ouder uitleggen hoe alles werkt op school. De kinderen zijn immers de deskundigen. Het is een nieuw initiatief wat naar aanleiding de missie en visie van de school is ontstaan. De Uilenhorst vindt het belangrijk dat ouders worden betrokken bij het leerproces van hun kind en participeren bij de schoolontwikkeling. De school: ''De laatste tijd het is het (basis)onderwijs veel in het nieuws. Met name de werkdruk en de vervangingsproblematiek staat hierbij centraal. Ook op de Uilenhorst wordt dit ervaren. De school wil echter ook (juist) de positieve kanten van het onderwijs benadrukken en o.a. aan de ouders laten zien, hoeveel mooie dingen er op school gedaan worden.''

Meer berichten