Prachtige plaatjes: heckrunderen

Onlangs heb ik deelgenomen aan een 'schuursessie' op de Oostvaardersplassen. Dit had tot doel om zorgen bij mensen enigszins weg te nemen over de dieren daar. Wij zijn eerst met een ECO-kar het veld in geweest en hebben gebieden gezien die anders niet toegankelijk zijn. We kwamen heel dicht langs de heckrunderen, imposante beesten. Bij veel aanwezigen zijn de zorgen over het lage gewicht van de runderen weggenomen, iedereen zag wel in dat het bijvoeren niet noodzakelijk is.


In 1983 zijn er heckrunderen uitgezet in de Oostvaardersplassen en ze gaan mogelijk een rol spelen in de strijd tegen de illegale jacht op neushoorns en olifanten in Kenia. De grote grazers zijn onderdeel van een proef van een jaar. Twintig heckrunderen zijn voorzien van een halsband met een zender, een hartslagmeter en temperatuurmeter. Onderzoekers houden zo het gedrag van de dieren in de gaten. Levert dat bruikbare informatie op dan wordt deze methode - waar ook Wageningen UR, Hogeschool Saxion, SODAQ en het Wereldnatuurfonds aan meewerken - op grotere schaal uitgevoerd in Afrika, onder meer bij gnoes. Men wil het stropen van de neushoorn en olifant voorkomen. Daarvoor maakt men gebruik van de zintuigen van dieren die in de omgeving van deze bedreigde soorten leven: wildebeesten b.v. Als zenders aangeven dat die onrustig zijn, kan dat wijzen op de aanwezigheid van stropers.

Meer berichten