Countertenor Maarten Engeltjes en het Kampen Boys Choir in de Grote of Sint Nicolaaskerk te Elburg. (Foto Freddy Schinkel)
Countertenor Maarten Engeltjes en het Kampen Boys Choir in de Grote of Sint Nicolaaskerk te Elburg. (Foto Freddy Schinkel) (Foto: Freddy Schinkel)

'Lessons & Carols' als Elburgse traditie

Margaretha Coornstra

Britse kerstviering definitief terug?

Countertenor Maarten Engeltjes bracht in 2014 het Festival of Nine Lessons and Carols terug naar Elburg. Als kleuter zong hij de Engelse liturgie mee in het toenmalige Stadsknapenkoor. Als internationaal coryfee zorgde hij voor een herleving.

Elburg - Nee, het Stadsknapenkoor Elburg, later bekend als Holland Boys Choir, bestaat niet meer. Maar één Hanzestad verderop zingt een ander jongenskoor nog steeds de sterren van de hemel. Het Kampen Boys Choir werkt volgens de Engelse traditie van met name het King's College Choir in Cambridge. "De jongens in Kampen krijgen een grondige scholing, inclusief van blad zingen. Het zijn gewoon echt jonge musici," constateerde Maarten Engeltjes in 2014. Vandaar dat hij choirmaster Rintje te Wies benaderde, om deze 19e eeuwse kerstliturgie terug te halen naar zijn geboortestad: "Want er bestaat geen mooiere manier om Kerstmis te vieren dan met Nine Lessons and Carols!"
Te Wies was meteen enthousiast voor een gezamenlijk optreden in de Grote Kerk te Elburg. Sindsdien soleert Maarten Engeltjes elke advent in Elburg bij het Kampen Boys Choir. Dit jaar alweer voor de vijfde keer, als een soort lustrum, dus we mogen voorzichtig veronderstellen dat deze Elburgse traditie is teruggekeerd.
Overigens heeft op 15 december niet Rintje te Wies, maar gastdirigent Albert Jan de Boer de leiding, vertelt zakelijk leider Henk Stoel van het Kampen Boys Choir. "Rintje had op die datum al een concert in zijn agenda. Maar we hebben eerder met Albert Jan gewerkt." Bovendien komt Albert Jan de Boer uit dezelfde 'koorstal', namelijk die van de Friese muziekpedagoog Bouwe Dijkstra (1945-2017), die naast het Roder Jongenskoor en het Martini Jongenskoor in Sneek ook het Kampen Boys Choir oprichtte. Stoel: "Albert Jan is als 7-jarige jongenssopraan begonnen in Sneek en later overgestapt naar het Roder Jongenskoor. Daar heeft hij tot deze zomer gezongen."
De traditie van het Festival of Nine Lessons and Carols begon in Cornwall, bijna 140 jaar geleden. Bedenker was Edward Benson, toen sinds kort bisschop van Truro. De 'première' vond plaats in 1880, in een groot houten gebouw. Nog altijd circuleert de romantische mythe dat dit een schuur was en dat bisschop Menson met zo'n laagdrempelige viering – veel zingen, geen preek! – de mannen tijdens Kerstmis uit de kroeg wilde houden. Maar feitelijk was het een noodgebouw, ter vervanging van de kathedraal die nog in aanbouw was.
Precies honderd jaar geleden, in december 1918, klonken de Nine Lessons and Carols voor het eerst in de Chapel van het King's College . Een gedenkwaardige kerstdienst, mede bedoeld om het eind van de Grote Oorlog te vieren. Wellicht is het goed om daarbij in dit herdenkingsjaar 2018, tijdens de uitvoering in Elburg, opnieuw eerbiedig stil te staan.

15 december, Grote Kerk Elburg. Zie voor tickets en meer info:
www.kampenboyschoir.nl

 

 

 

Meer berichten