Foto:

Hevige strijd rond de Tijd

door Rik Kapitein

Opening vertraagd door bezwaren: angst voor overlast en voor waardevermindering huizen

"De ontwikkeling van de bakkersmolen "de Tijd" in Oostendorp - Elburg loopt zeer waarschijnlijk vertraging op door een tweetal bezwaren die zijn ingediend." Dit was de eerste zin van een Facebookbericht dat bakkerij Schuld enkele weken geleden plaatste. Twee bezwaren zorgen er voor dat de opening van het terrein van de molen met minstens twee maanden is uitgesteld. "Het gaat me om de rust."

Oostendorp - Wout van Unen is een van de twee bezwaarmakers. Hij legt uit dat hij geen probleem heeft met de plannen van bakker Jan-Aart Schuld. "Op twee dingen na. Ten eerste: in mijn pand mag geen bedrijf gevestigd zijn, op straffe van een dwangsom." Dat nu op een aangrenzend perceel van alles mag, steekt Van Unen. "En ik heb moeite met de parkeerplaatsen: Schuld wil tegen mijn perceel aan, op twee meter van mijn keukenraam, parkeerplekken voor bezoekers creëeren. Maar op die drukte, recht voor mijn raam, zit ik niet te wachten."

Jan-Aart Schuld begrijpt dat Van Unen daar niet op zit te wachten. "Daar hebben we met elkaar over gesproken, en ik heb ook voorgesteld om die parkeerplekken recht voor zijn raam weg te halen. Ik moet minimaal 36 parkeerplaatsen hebben op mijn terrein, maar dat red ik ook nog als ik daar niet parkeer." Van Unen weet echter niets van het voorstel waar Schuld het over heeft. "Ik heb hem juist een voorstel gedaan: als hij een heg plaatst, op vijf meter vanaf mijn erf, zie ik geen probleem. Zijn personeel zou dan zelfs tussen die heg en mijn erf mogen parkeren. Van stilstaande auto's heb ik geen last, wel van de hele dag aan- en afrijdende bezoekers." Schuld beweert op zijn beurt dat voorstel nooit ontvangen te hebben. "Ik vind dat heel bijzonder. Ik heb geprobeerd hem tegemoet te komen, door die parkeerplaatsen bij zijn raam weg te halen, maar dit voorstel heb ik niet gekregen." Van Unen windt zich daar over op. "Toen ik het voorstel deed, is hij direct weggelopen en vertelde hij me dat de gemeente daar toch niet mee akkoord zou gaan. Hij beschuldigde mij van nazipraktijken." Van Unen wil minimaal openlijke excuses voor die beschuldiging. Schuld ontkent echter met klem die woorden ooit in de mond genomen te hebben.

De parkeerplaatsen tegen het erf van Van Unen zijn niet het enige bezwaar: de Honingsveldweg staat bekend om de enorme drukte. Op een gemiddelde dag staat de straat vol met auto's en fietsen. "Het loopt hier allemaal vast", wijst Van Unen. "De Honingsveldweg heeft de meeste parkeeroverlast van heel Elburg. En dan mag hier, bij de molen, allerlei industrie komen: detailhandel, horeca en een museum. Dat mag in mijn huis niet." Daar blijkt nog oud zeer te zitten. Van Unen woont in het pand waar Draaijer Installatietechniek in het verleden gevestigd was. "Toen hij wilde uitbreiden, mocht dat niet, omdat er dan teveel auto's hier zouden komen. Dus is het bedrijf verhuisd naar de Kruismaten, en is op dit pand een bestemmingswijziging gekomen: ik mag hier geen detailhandel hebben, op straffe van een dwangsom van 5000 gulden per dag. Ik heb het nagevraagd: die straf geldt nog steeds volgens de gemeente. Dat is bedoeld om hier in de straat rust te creëeren." Dat Schuld op het terrein van de molen dan wel allerlei ondernemingen mag huisvesten, begrijpt hij daarom niet.

Schuld denkt echter dat zijn plannen voor meer rust in de straat zorgen. "Ik stel vijftien van mijn parkeerplekken beschikbaar voor cafetaria 't Hoekje en voor café de Molen. Dat zou juist overlast uit de straat weg moeten halen." Hij heeft zelfs parkeerplaatsen aangeboden aan Van Unen, voor diens marktkraam. "Maar ik hoef geen parkeerplaats, ik wil rust", is diens reactie. "En dat mijn huis dezelfde waarde behoudt. In deze situatie gaat dat niet gebeuren."

Op 10 december zal de kwestie worden besproken in de Commissie van de Raad, die de laatste fase van de procedure rondom het Bestemmingsplan beoordeelt. Beide bezwaarmakers zullen daar inspreken, evenals bakker Schuld. De bezwaarmakers hebben inmiddels al een reactie ontvangen van het college van burgemeester en wethouders. "Daarin hebben we uitgelegd dat wij als college het proces graag willen doorzetten", vertelt wethouder Lyda Sneevliet. "We maken daarmee inderdaad een aantal zaken nu mogelijk, die voorheen niet zouden kunnen. Het gaat ons daarbij om de totale functie van dat terrein: Schuld heeft een goed ondernemingsplan en is een goede ondernemer, die van harte welkom is." Ze begrijpt de bezwaren rond de drukte in de Honingsveldweg wel. "We kijken ook naar de mogelijkheden om daar aan te passen wat er nodig is. Op de langere termijn willen we ook die hele wijk herstructureren, met bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer. Het zal dus in de toekomst heel anders worden." Maar daar heeft Van Unen op dit moment niets aan. "De straat staat nog altijd vol met auto's." Sneevliet wil daar wel een toezegging op doen. "We gaan vanaf nu handhaven in die straat. En Cafetaria 't Hoekje moet de drie parkeerplaatsen aan de achterkant weer volledig beschikbaar stellen." Ze vindt ook dat Schuld daarin goed meedenkt. "Dat hij juist bezoekers van de snackbar op zijn terrein laat parkeren, zal hopelijk zorgen voor minder verkeer in de Honingsveldweg."

Voor Schuld is het spannend wat er gebeurt na 10 december. "In principe zou het een week later door de raad goedgekeurd kunnen worden. De bezwaarmakers hebben dan nog het recht om naar de Raad van State te gaan, maar ik hoop dat het niet zover komt. Ik merk dat ik veel steun krijg uit de samenleving: ik heb de molen van de ondergang gered." Pas als alle procedures zijn afgerond, kan hij een datum voor de opening vaststellen.

De redactie van Huis aan Huis heeft ook contact gezocht met de tweede bezwaarmaker. Die heeft aangegeven niet via de media te willen reageren.

Meer berichten