De Nederlands Hervormde Dorpskerk in Oldebroek.
De Nederlands Hervormde Dorpskerk in Oldebroek. (Foto: Foto: )

Kerkdiensten en medische diensten

Donderdag 22 november

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds E. vd Noort, Emst

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds H.J.H. Pap, St. Jansklooster

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 10.00 em 19.00 uur: ds M. Schut

Chr. Geref. Kerk 19.30 uur: ds J. de Bruin

Vrijdag 23 november

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds IJ.R. Bijl, Vriezenveen

Zaterdag 24 november

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 25 november

DOORNSPIJK

Herv. Kerk 9.00 uur: W. Verboom 13.15 uur: G.H. Molenaar

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Swager 19.00 uur: ds D. Muurling, Bunschoten

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: dhr A. Elbertsen, Oldebroek

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds E. vd Noort, Emst

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds H.J.H. Pap, St. Jansklooster

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 10.00 em 19.00 uur: ds M. Schut

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds J. de Bruin

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br Muurling 14.00 uur: ds P. Passchier 17.00 uur: br M. Penning, Hilversum

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: J. Wastenecker

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 uur: ds M. Aangeenbrug, Apeldoorn 18.30 uur: ds A.J. Post

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds M. van Doorne

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds S. de Bruijne, Balkbrug 16.30 uur: ds M.O. ten Brink

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: br Verniers, Oosterwolde

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: C. Vork

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds J.B. Kamp, Heteren

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: prop E. van Halsema, Kampen

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 uur: ds R. Veldman, Nunspeet 14.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds M.J. Schuurman 14.30 uur: ds J.C. de Groot, Dordrecht

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds D.J.W. Kok 14.30 uur: ds M.P.D. Barth, Schoonhoven

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van Reenen

Geref. Kerk 9.30 en 19.00 uur: ds A.W. Estié

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: H. de Zwaan 19.00 uur: W. vd Weg

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds K. Kruithof 19.00 uur: br T. de Croq

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn 14.30 uur: ds A.H. Veldhuizen, Woudenberg

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 uur: kand L.G. de Deugd, Stellendam 15.00 uur: ds J. den Boer Grafhorst

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds C. vd Worp 14.30 uur: ds J.A.C. Olie

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds I. Pauw 19.00 uur: ds J.A.A. Geerts, Zalk

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: dhr B. Greveling/ds E.P. vd Veen, Emmeloord 19.00 uur: ds A.C. Bronswijk, Deventer

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: ds J.J.N. Wilmink

Ned. Geref. Kerk 9.30 uur: C.J. van Rhijn 16.30 uur: zie Noorderlicht

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: M. van Loon 16.30 uur: L.H. de Kooij, Nieuwleusen

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: kand G.J. Veldhuis 14.30 uur: prof dr W. van Vlastuin

Medische diensten

Zaterdag 24 en zondag 25 november

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Meer berichten