Foto: Rik Kapitein

Kerkdiensten en medische diensten

Vrijdag 16 november

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds B. Reinders, Korendijk

Zaterdag 17 november

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 18 november

DOORNSPIJK

Herv. Kerk 9.00 en 13.15 uur: G.H. Molenaar

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Mak, Harderwijk 19.00 uur: ds J. Swager

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: dr A.E.M.A. van Veen-Vrolijk, Elspeet

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds J.F. Schuitemaker

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds A.J. Mensink

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 10.00 uur: ds H. Eendenbak, Harderwijk

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds J. de Bruin

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br H. Alblas, Ermelo 19.00 uur: br R. Pruis

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: G. Markus

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 uur: ds A.J. Post 18.30 uur: dr T.E. van Spanje, Epe

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: dr J. Renkema, Kampen

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds L.W. de Graaff, Heerde 16.30 uur: ds G.J. van Harten, Spakenburg

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: br P. de Jong, Elburg

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: S. Joel

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds J. Mulderij, Zwolle

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Bruijn 't Harde

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 uur: ds J.C. de Groot, Dordrecht 14.30 uur: kand R.J. Jansen, Vaassen

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds D.J.W. Kok 14.30 uur: ds M.J. Schuurman

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds M.J. Schuurman 14.30 uur: ds W.P. Emaus, Urk

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van Reenen

Geref. Kerk 9.30 en 19.00 uur: ds A.W. Estié

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 en 19.00 uur: M. Spronk

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds K. Kruithof 19.00 uur: br M. Penning

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn 14.30 uur: ds J.C. de Groot, Dordrecht

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 en 15.00 uur: ds R.P. van Rooijen

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 en 14.30 uur: ds C. vd Worp

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds G. Röben, Heerde 19.00 uur: ds H.J. van Maanen, IJsselmuiden

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds B. van 't Veld, Vaassen 11.00 uur: mw ds I. Boersma, Wapenveld 19.00 uur: ds G.J. Zomer, Staphorst

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: mw ds M. van Doorne, 't Harde

Ned. Geref. Kerk 9.30 uur: C.J. van Rhijn 16.30 uur: J.M. de Groot

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: M. van Loon 14.30 uur: W. Noordzij

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: ds A. den Hartog 14.30 uur: ds D.C. de Pater

Medische diensten

Zaterdag 17 en zondag 18 november

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Meer berichten