De Dorpskerk in Oosterwolde
De Dorpskerk in Oosterwolde (Foto: Foto: )

Kerkdiensten en medische diensten

Vrijdag 12 oktober

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: dienst

Zaterdag 13 oktober

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 14 oktober

DOORNSPIJK

Herv. Kerk 9.00 uur: P. Wijberger, Bielswijk 13.15 uur: G.H. Molenaar

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 en 19.30 uur: ds J. Swager

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: dhr Z. vd Groep, Eemdijk

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds R.W. van Mourik, Alblasserdam

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds A. vd Graaf, Heerde

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 09.30 uur: ds TH. van Staalduine, Nijbroek

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds J. de Bruin

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: s J. Karelse, Apeldoorn 14.00 uur: br P. Dijkstra, Wezep 17.00 uur: ds Sj. vd Velde

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: T. van Ommen

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: past vd Sman

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 uur: ds A.J. Post 18.30 uur: ds J. van Rumpt, Hulshorst

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds M. van Doorne

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds M.O. ten Brink 16.30 uur: ds A.A.J. de Boer, Urk

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: br G.J. Lipke, Elburg

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: H. Bruggeman

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds I. Pauw

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: dr J. Renkema, Kampen

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 en 14.30 uur: dienst

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds A.D.J. Wessels, Woudenberg 14.30 uur: ds D.J.W. Kok

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds A. de Lange, Dordrecht 18.30 uur: ds M.J. Schuurman

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van Reenen

Geref. Kerk 9.30 uur: ds A.W. Estié 19.00 uur: ds F.W. Kuipers, Nunspeet

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: A. Knevel 19.00 uur: H. de Zwaan

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br G.P. Hartkamp 19.00 uur: dienst

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 en 14.30 uur: dienst

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 uur: ds J.C. den Toom, Oldebroek 15.00 uur: ds W. van Vlastuin, Wezep

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds C. vd Worp 14.30 uur: prop M. Kroneman, 't Harde

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds J.E. de Groot, Ede 19.00 uur: ds I. Pauw

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.W.J. Faassen, Apeldoorn 19.00 uur: mw ds H.A. Smits

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: mw mr P.L. Hellinga, Zwolle

Ned. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 uur: dienst

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: M. van Loon 16.30 uur: C.J. van Rhijn

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 en 14.30 uur: dienst

Medische diensten

Zaterdag 13 en zondag 14 oktober

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Meer berichten