Kerk/medisch

Kerkdiensten en medische diensten 22 en 23 september

Vrijdag 21 september

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds G. Kater, Waarder

Zaterdag 22 september

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 23 september

DOORNSPIJK

Herv. Kerk 8.45 en 13.15 uur: G.H. Molenaar

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 en 19.00 uur: ds J. Swager

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: dhr A. Land

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds G.J. Roest

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds A.J. Mensink

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 09.30 uur: ds M. Schut

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds M.A. Kempeneers

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br R. Ruitenberg 14.00 uur: ds P. Passchier, Veenendaal 17.00 uur: ds D. Durieux, Dronten

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: G. Markus

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 en 18.30 uur: ds A.J. Post

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds M .van Doorne

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds K. Beiboer, Amersfoorst 16.30 uur: ds L.W. de Graaff, Heerde

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: ds J. den Dikken, Nunspeet

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: P. van Walsum

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: br J. Vos, Barneveld

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Swager, Doornspijk

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 uur: kand J.N. Zuijderduijn 14.30 uur: ds P. Molenaar, Lunteren

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds D.J.W. Kok 18.30 uur: ds J.W. van Bart, Harderwijk

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds C. Keleman, Urk 14.30 uur: ds AD. Goijert, Nijkerk

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 uur: dienst 14.30 uur: ds J.L. Schreuders, Urk

Geref. Kerk 9.30 uur: ds A.W. Estié 19.00 uur: ds J.W. Overvliet, Nijkerk

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: H. Fernhout 19.00 uur: J. Wastenecker

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds K. Kruithof 19.00 uur: ds C. Stavleu

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds L.M. Jongejan, Barneveld 14.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 en 15.00 uur: ds R.P. van Rooijen

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds C. vd Worp 14.30 uur: ds G. van Wijk, Dordrecht

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds I. Pauw 17.00 uur: ds M. Visser, Wezep

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.W.J. Faassen, Apeldoorn 19.00 uur: ds A.H. Veluw, IJsselmuiden

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: ds J.J.N. Wilmink

Ned. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 uur: dienst

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: M. van Loon 16.30 uur: G.J. Klapwijk

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: ds H.J. van Marle 14.30 uur: ds D.C. de Pater

Medische diensten

Zaterdag 22 en zondag 23 september

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Meer berichten