Taalvrijwilligers krijgen allerlei materiaal waarmee ze de deelnemer kunnen leren lezen, schrijven en spreken.
Taalvrijwilligers krijgen allerlei materiaal waarmee ze de deelnemer kunnen leren lezen, schrijven en spreken. (Foto: )

Anderen helpen met taal

Taalpunten zoeken vrijwilligers

door Rik Kapitein

Sinds de subsidie voor volwasseneducatie zo'n drie jaar geleden wegviel, zijn mensen die de Nederlandse taal beter willen leren kennen aangewezen op taalvrijwilligers. "We hebben op dit moment een groot tekort aan mensen die anderen kunnen helpen."

Oldebroek - Barrie Nitrauw is Taalpuntdocent van de gemeente Oldebroek. "Iedere gemeente heeft tegenwoordig een zo'n docent. Mijn taak is om een intakegesprek te voeren met degene die hulp nodig heeft bij het Nederlands, en dan het contact met de vrijwilliger tot stand te brengen. En ik moet er natuurlijk voor zorgen dat alle vrijwilligers goed getraind zijn."

Nitrauw vertelt dat er twee soorten hulpvragen binnenkomen. "Ten eerste die van de mensen die van buiten Nederland komen. Zij komen vaak vanuit een inburgeringscursus bij ons, om hun taalbeheersing verder te ontwikkelen." Verreweg het grootste gedeelte van de hulpvragen komt bij immigranten vandaan. "Maar er zijn ook Nederlanders die hulp nodig hebben. Statistisch gezien is een op de twaalf Nederlanders laag gealfabetiseerd, en zelfs een op de acht heeft al moeite met het lezen van een bijsluiter." Toch melden zich weinig Nederlanders bij de taalcursussen. "Die schamen zich er vaak voor dat ze niet goed kunnen lezen."

Wie er met een hulpvraag komt, maakt voor de vrijwilliger niet veel uit. "We geven onze vrijwilligers een cursus voordat ze beginnen. Daar worden ook cultuurverschillen niet besproken. En dan niet alleen cultuurverschillen tussen Nederlanders en buitenlanders, maar ook cultuurverschillen tussen gezinnen." Bovendien moeten vrijwilligers leren hoe ze uitleg moeten geven. "Iedereen die affiniteit heeft met taal, kan bij ons vrijwilliger worden. Een onderwijzer heeft natuurlijk minder begeleiding nodig dan iemand die nooit iets heeft hoeven uitleggen, maar daar helpen wij bij", zegt Nitrauw.

Nitrauw merkt dat de vrijwilligers over het algemeen heel enthousiast zijn over het werk. "Ze krijgen echt contact met mensen en vaak ook begrip voor immigranten. Ik moet ze soms zelfs remmen; je bent echt taalvrijwilliger, niet de persoonlijke assistent van de ander." Een taalvrijwilliger bepaalt samen met de deelnemer hoe vaak ze bij elkaar komen. "Over het algemeen is dat een uur per week", legt Nitrauw uit. "Maar als iemand maar een keer in de twee weken kan, is dat ook bespreekbaar."

Aanmelden voor de trainingen of meer informatie vragen kan door te mailen naar taalpuntelburg@bibliotheeknoordveluwe.nl ofnaar taalpuntoldebroek@bibliotheeknoordveluwe.nl.

bibliotheeknoord-veluwe.nl/educatie/taalpunt

Meer berichten