Kerkdiensten en medische diensten

Vrijdag 27 april

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds W.J. op 't Hof, Gameren

Zaterdag 28 april

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 29 april

DOORNSPIJK

Herv. Kerk 9.00 uur: P. Vermeer 13.15 uur: G.H. Molenaar

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 uur: dhr J. de Vries, Urk 19.00 uur: ds J. Swager

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: dhr A. Elbertsen, Oldebroek

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 18.30 uur: ds J. Niesing, Lienden

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 19.00 uur: ds J.F. Schuitemaker

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 09.30 en 19.00 uur: ds M. Schut

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds J. de Bruin

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds P. Passchier, Veenendaal 14.00 uur: br E. Poppe, Renswoude 17.00 uur: br G. Tomassen, Ermelo

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: G. Markus

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 uur: ds R.F. Mauritz, Lelystad 18.30 uur: ds W.J. Westland, Lelystad

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds T. Zuidmeer

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: ds H. Offereins, Steenwijk 16.30 uur: ds M.O. ten Brink

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: ds G.H. Kiers, Doornspijk

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: dienst

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: br G.J. Lipke, Elburg

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: ds W.P. Ferguson, Zwolle

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 uur: ds A. de Lange, Nieuw-Lekkerland 14.30 uur: ds J.C. Breugem, Sommelsdijk

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds M.J. Schuurman 14.30 uur: ds D.J.W. Kok

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds J.A.A. Geerts, Zalk 18.30 uur: ds M.J. Schuurman

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van Reenen

Geref. Kerk 9.30 uur: mw ds H. Paas, Nijverdal 19.00 uur: ds K.A. Hazeleger, Ommen

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: E. Kolleman 19.00 uur: dienst

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds K. Kruithof 19.00 uur: br L. Janse

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds J.C. Breugem, Sommelsdijk 14.30 uur: ds A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 uur: kand L.G. de Deugd, Stellendam 15.00 uur: ds C.M. Buijs, Elspeet

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: dr C.A. vd Sluijs, Veenendaal 14.30 uur: ds W.J. Westland, Lelystad

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds J. den Dikken, Nunspeet 19.00 uur: ds L. Westland, Elburg

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.J.N. Wilmink, Kruiskerk 19.00 uur: ds R. Visser, Rhenen

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: ds J.J.N. Wilmink

Ned. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 uur: dienst

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: ds H.J. Messelink 16.30 uur: prof C.J. de Ruiter

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: kand T. Ouwehand 14.30 uur: ds D. Zoet

Medische diensten

Zaterdag 28 en zondag 29 april

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Meer berichten