De politiek en de politie werken graag mee aan de Verkeersquiz voor scholieren.
De politiek en de politie werken graag mee aan de Verkeersquiz voor scholieren.

Jongeren wijzer maken in het verkeer

"We hebben dit jaar een speciale opdracht bedacht, maar die mag natuurlijk nog niet in de krant staan." Roel Schraa neemt de voorbereidingen op de Verkeersquiz heel serieus. "Ze zullen op de dag zelf behoorlijk moeten nadenken."

Elburg - De Verkeersquiz is al lang een begrip in de regio. De Schoolverkeersraad, die de quiz organiseert, is al bijna veertig jaar bezig met verkeerseducatie in de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet. De Verkeersquiz is een van de middelen die de raad daarvoor inzet, legt voorzitter Schraa uit. "Het is ons doel om kinderen en jongeren wijzer te maken in het verkeer. Daarvoor geven we bijvoorbeeld door het jaar heen informatie aan docenten op de verschillende scholen, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Gelderland (ROVG)." Bovendien organiseert de Schoolverkeersraad regelmatig een verkeersmarkt op scholen, waarbij de leerlingen leren om te gaan met specifieke situaties in het verkeer door een professioneel team.

"Maar we houden ook de Verkeersquiz graag in stand", zegt Schraa. "Al hebben we die wel wat hipper gemaakt. Het moet toch zo aantrekkelijk mogelijk zijn voor de tweedeklassers die deelnemen, zodat zij er ook iets van kunnen opsteken." En dus zal het eerste deel van de quiz bestaan uit een petje op/petje af-quiz, waarbij vragen via PowerPoint gesteld worden. "De leraren van de verschillende scholen tellen dan de punten bij de andere school." Na die eerste ronde komt een individuele ronde. "Wie dat het langste volhoudt, wint een prijs. En we proberen nog te regelen dat leerlingen hun antwoorden via hun telefoon kunnen insturen."

De vragen van de quiz zullen heel divers zijn, benadrukt Schraa. "Dat varieert van het herkennen van verkeersborden tot het bedrag aan boete dat je voor een bepaalde overtreding moet betalen. Ze zullen dus behoorlijk moeten nadenken."

Dat nadenken wordt ook van de deelnemers verwacht tijdens het praktische deel van de quiz. De scholen krijgen alle drie dezelfde opdracht, waar de leerlingen mee aan de slag moeten. "In het verleden hebben we daarbij bijvoorbeeld problemen rond de school aangepakt. Dit jaar is het iets anders, maar dat mag niet in de krant." De jury zal uiteindelijk bepalen welke school met de beste oplossing voor het probleem komt.

Omdat de Schoolverkeersraad verspreidt over drie gemeentes haar werk doet, wisselt de locatie waar de quiz gehouden wordt. "Vorig jaar zaten we in Nunspeet, dit jaar in het gemeentehuis van Elburg. En volgend jaar weer in Oldebroek." De overheid werkt dan ook graag mee. "En we hebben de wijkagenten ook uitgenodigd, zodat zij ook over het verkeer kunnen praten."

Meer berichten