Foto: Jan Slagboom

Burgemeester Hoogendoorn plaatst eerste weidevogelbord in Oldebroek

De kievit, grutto, veldleeuwerik, tureluur en andere weidevogels hebben het moeilijk in onze regio. Dit komt om verschillende redenen. Eén daarvan is dat de vogels tijdens de broedperiode worden verstoord. Daarom heeft de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust borden laten maken die deze verstoring tegen moeten gaan. De borden worden geplaatst bij de meest kwetsbare broedgebieden in onze omgeving.

Doel van het bord is duidelijk aangeven dat mensen in het belang van de zeldzaam wordende weidevogels uit het gebied weg moeten blijven. Daarnaast wijzen de borden erop dat dicht bij de broedgebieden geen verstorende activiteiten mogen plaatsvinden. Zonder maatregelen wordt vooral de grutto op korte termijn met uitsterven bedreigd. Voor de grutto, de weidegebieden en de polders Oosterwolde en Oldebroek in het bijzonder zou dat een groot verlies zijn.
Het beschermen van nesten, het ongestoord kunnen broeden en het grootbrengen van de kuikens zijn de belangrijkste doelstellingen van de Weidevogelbescherming. De Werkgroep Vrijwillige Weidvogelbescherming plaatst de borden in nauw overleg met de eigenaar/gebruiker van het terrein.

Op donderdag 1 februari 2018 plaatste burgemeester Adriaan Hoogendoorn het eerste bord in de gemeente Oldebroek. Hij deed dit samen met vrijwilligers van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust.

Lees ook

Meer berichten