Tom de Nooijer krijgt vooral positieve reacties op zijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Mensen vinden het mooi dat er nu ook een jongere op de lijst staat."
Tom de Nooijer krijgt vooral positieve reacties op zijn kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Mensen vinden het mooi dat er nu ook een jongere op de lijst staat."

Niet kiezen, wel gekozen worden

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 21 maart aanstaande mag iedere Nederlander van achttien jaar en ouder een stem uitbrengen. Tom de Nooijer, nummer vijf op de lijst van de SPG Oldebroek, wordt twee weken later pas achttien. Hij mag dus niet stemmen, maar is wel verkiesbaar.

Oldebroek

Hoe raakt een zeventienjarige verzeild in de politiek?

"Sterker nog; ik ben al op mijn vijftiende de politiek in gerold. Ik volgde het nieuws en vroeg me af waarom bepaalde zaken gaan zoals ze gaan. Een van de actuele discussies is de afschaffing van het bijzonder onderwijs. Dat is iets waar wij als jongeren direct mee te maken hebben. De politiek bemoeit zich daarin met jongeren, dus is het ook belangrijk dat jongeren daar nauw bij betrokken zijn."

Is het niet gek dat jij als zeventienjarige, als je verkozen wordt, 'het volk' vertegenwoordigt?

"Nee, dat denk ik niet. Als mensen, jong en oud, op mij stemmen en mij als volksvertegenwoordiger in de raad willen zien, ben ik daar dus voor beschikbaar. Wel zie ik dat er een grote kloof tussen jongeren en de politiek bestaat. Die kloof wil ik dichten. Ik krijg dan ook vaak te horen dat ze het mooi vinden dat er een jonger iemand op de lijst staat."

Hoe betrek jij lokale jongeren bij de politiek?

"Ik weet wat er leeft, ik bevind me in dezelfde levensfase, en ik ga proberen zoveel mogelijk in gesprek te blijven met jongeren. Doordat er soms ellenlange procedures zijn, langlopende dossiers zijn en moeilijke taal wordt gebruikt, is er een jonger iemand nodig die dat verhaal eenvoudig aan jongeren weet uit te leggen. Daarom zal ik de jongeren regelmatig op de hoogte brengen van de gang van zaken, bijvoorbeeld door vlogs te maken. Na elke raadsvergadering een korte video, waarin ik vertel wat er is besloten en wat de SGP daarvan vindt. Jongeren krijgen namelijk lang niet alles mee. Over de laagvliegroutes weten ze wel veel, maar over de begroting van de gemeente horen ze niets. Terwijl dat over veel geld gaat, wat ook voor hen belangrijk is."

De SGP in Oldebroek heeft nu vier zetels. Jij staat op plek vijf. Wat ga je doen als je niet verkozen wordt?

"Die mogelijkheid is er zeker. Maar voor mij verandert er dan niet veel. Ik ben nu al anderhalf jaar onderdeel van de steunfractie, dat zal ik blijven. Ik schrijf stukjes, ga soms mee als afvaardiging van de SGP en denk mee over onze standpunten. Het belangrijkste vind ik dat ik mij kan blijven inzetten voor mijn partij om zo een steentje te kunnen bijdragen aan christelijke politiek."

Meer berichten