Kerk/medisch

Kerkdiensten week 2

Foto: Persgroep

Vrijdag 12 januari

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds W. Pieters, Garderen

Zaterdag 13 januari

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 14 januari

DOORNSPIJK

Herv. gem. 9.00 uur: M. Goudriaan, Ede 13.15 uur: prop M. Krooneman, 't Harde

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Swager 19.00 uur: ds A.W. Estié, Oldebroek

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds A. vd Weerd

Oase 10.00 uur: dienst

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: ds A.J. Mensink 18.30 uur: ds J.F. Schuitemaker

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: ds J.F. Schuitemaker 19.00 uur: ds A.J. Mensink

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 10.00 uur: ds M. Schut

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: ds J. de Bruin

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: ds G.H. de Ruiter 14.00 uur: br P. Hartkamp, Wapenveld 17.00 uur: br M. Penning, Hilversum

Leger des Heils 9.45 uur: dienst

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: J. Wastenecker

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 en 18.30 uur: dienst

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds M van Doorne

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: dr J.M. Burger, TU Kampen 16.30 uur: ds M.O. ten Brink

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: ds J. den Dikken, Nunspeet

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: S. Schagen

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds I. Hoornaar, Ermelo

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: mw ds G. Keyzer-Stoel, Kampen

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 14.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds M.J. Schuurman 14.30 uur: ds D.J.W. Kok

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: ds D.J.W. Kok 14.30 uur: ds H. de Jong, Kampen

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van REenen

Geref. Kerk 9.30 uur: ds A.W. Estié 19.00 uur: ds J. Swager, Doornspijk

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: ds D.C. Flapper

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 uur: R. vd Spoel 19.00 uur: dienst

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br G.P. Hartkamp 19.00 uur: dienst

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds J.N. Zuijderduijn 14.30 uur: ds G.H. Molenaar, Doornspijk

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 en 15.00 uur: dienst

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds G.H. Molenaar, Doornspijk 14.30 uur: ds C. vd Worp

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: prop J.W. vd Kamp, Elburg 19.00 uur: ds M. Visser

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.C. Oosterwijk 19.00 uur: ds W. den Braber, Vriezenveen

Geref. Kruiskerk 9.30 en 19.00 uur: dienst

Ned. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 uur: dienst

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: H.J. Messelink 16.30 uur: G. Nederveen

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: ds R.J. Oomen 14.30 uur: prof

Meer berichten