Discussies in Elburg over een zwembad. Foto: Wijnand Kooijmans
Discussies in Elburg over een zwembad. Foto: Wijnand Kooijmans

Aanvraag vergunning voor bouw zwembad was terecht

14 juni 2023 om 07:58 Algemeen

Op het moment dat Capfun vergunning aanvroeg voor de bouw van een zwembad voldoet het verzoek aan het geldende bestemmingsplan. Dat maakte dat het college van burgemeester en wethouders niet anders kon doen dan de vergunning verlenen. Anders zou deze van rechtswege alsnog worden verleend.

Wijnand Kooijmans

Dat gaf wethouder Lyda Sneevliet aan tijdens bespreking van de vragen die door meerdere raadsfracties waren gesteld. Eén van de hete hangijzers is dat geen stikstof onderzoek heeft plaatsgevonden. Volgens wethouder Sneevliet was duidelijk dat er sprake was van milieuwinst omdat het eindresultaat de hoeveelheid stikstof die wordt uitgestoten teruggebracht wordt tot nul. Bij het oude zwembad werd gebruik gemaakt van een gasgestookte installatie die in het nieuwe zwembad is vervangen door een warmtepomp. Die gebruikt stroom die elders is opgewekt waardoor er geen uitstoot van stikstof op het aangrenzende Natura 2000 gebied meer plaats vindt.

Op een vraag van Evert Jan Hoeve (ChristenUnie) dat de bouwfase en de uiteindelijke uitkomst twee verschillende onderdelen geeft wethouder Sneevliet aan dat hier een rol heeft gespeeld dat is gebouwd om het bad voor de zomer in gebruik te kunnen nemen. Waar dit normaal niet kan bestond nu de mogelijkheid wel te salderen (zogenoemde interne compensatie). Vooraf was duidelijk dat de winst die wordt behaald door de komst van het nieuwe zwembad ruimschoots zou opwegen tegen de extra uitstoot van stikstof tijdens de bouw.

Tegen de verleende vergunning is bezwaar aangetekend door huidige bewoners van het park. Zij voelen zich bedreigd in hun aanwezigheid op het park. Hun verzoek om een voorlopige voorziening om de start van de bouw geen doorgang te laten vinden is door de voorzieningenrechter afgewezen. Dat betekent veelal dat bij een definitief oordeel de bezwaren ook niet gegrond worden verklaard. 

Door de bezwarencommissie van de gemeente is inmiddels een hoorzitting gehouden. Op basis daarvan is Capfun alsnog gevraagd een overzicht aan te leveren waarin wordt aangegeven welke hoeveelheid stikstof tijdens de bouw is uitgestoten. Afgezet tegen de uitstoot van stikstof nu het bad in gebruik is.

Het college van burgemeester en wethouders is van mening dat indien alsnog de conclusie wordt getrokken dat er te weinig rekening is gehouden met de uitstoot van stikstof tijdens de bouwperiode dat dit alsnog kan worden hersteld. Dat is ook de reden dat er geen hoog risico wordt ingeschat als het gaat om financiële gevolgen voor de gemeente.

Door de gemeente is vergunning verleend voor de kap van in totaal 87 bomen. De kap van 26 bomen was noodzakelijk in verband met de bouw van het nieuwe zwembad. De overige bomen waren, zo stelt het college, in slechte staat en zijn in verband met de veiligheid en het versterken van de natuurwaarden gekapt. Capfun is wel de plicht opgelegd 87 nieuwe bomen aan te planten. De toezichthouders controleren hierop en blijven ook toezien of nieuwe aanplant aanslaat.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie