Laatste Taizé-vieringen op 't Harde

Zo'n tien jaar zijn er met enige regelmaat in de Maranathakerk op 't Harde viereingen gehouden in de geest van de oecumenische (klooster) gemeenschap van Taizé (Frankrijk, Bourgondië, sinds 1940).

In deze sobere meditatieve vieringen zijn altijd plaatsen ingeruimd voor het (kaars)Licht, de stiltes - als momenten van rust en inkeer - en natuurlijk voor de welluidende korteTaizéliederen, die begeleid door piano, gitaar en fluit vaak twee- of driemaal worden herhaald. Het nieuwe Liedboek telt overigens zo'n 20 liederen van Taizé.

Op 1oktober en op 5 novembera.s. zullen de laatste Taizé-vieringen worden gehouden.

Er liggen plannen om in 2018 door te gaan met een kort avondgebed/vesper in een iets gewijzigde opzet.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd de Taizévieringen bij te wonen. De aanvang is als vanouds 17.00 uur.

De maranathakerk is in 't Harde te vinden op de hoek van de Dennenweg en de Bovendwarsweg.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooi meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (Taizé, Nieuw Liedboek 598)

Voor informatie: Rien Oostveen, genr.oostveen@kpnmail.nl,0525652905

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox