Logo huisaanhuiselburg.nl


Inspiratie voor burgerinitiatieven

Zomertour Leefbaarheid: 21 augustus 2017 Oostendorp: 14.00 – 18.00 uur
In gesprek over leefbaarheid en maak kans op € 25.000.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is nu een half jaar onderweg en wil bewoners inspireren met aansprekende burgerinitiatieven in de regio. We gaan in gesprek over de wensen voor nieuwe initiatieven en helpen bij het realiseren ervan. De Zomertour beperkt zich niet tot het dorp, maar richt zich op de bewoners en initiatieven in de hele regio. Tussen 7 en 23 augustus zijn we op maandag en woensdag aanwezig met een gele Amerikaanse schoolbus op het evenemententerrein van het populaire radio- en tv programma 'Zomer in Gelderland', gepresenteerd door Angelique Krüger.


Bekijk facebook.com/lbhgld voor filmpjes en foto's van ons eerdere bezoeken aan Zelhem, Meddo, Gameren en Wenum-Wiesel.

Activiteiten in en om de bus

  • In gesprek over dromen voor jouw buurt, dorp of stad
  • Vertel je idee en maak kans op € 25.000
  • Advies en ondersteuning om jouw ideeën verder uit te werken
  • Inspiratie- en informatiehoek
  • Meet & Greet met succesvolle bewonersinitiatieven
  • Live interviews met Radio Gelderland en lokale media
  • Ballonnen en popcorn voor de kinderen
  • Prijsvraag: wie wil jij in het zonnetje zetten? De grote bos zonnebloemen wordt aan het eind van de middag uitgereikt door Bea Schouten, gedeputeerde van de provincie Gelderland.


 

Meet & Greet: in gesprek met inspirerende initiatieven in Oostendorp
• 14.00 - 14.15 u: wijkcomité Pal/ Oostendorp
         Wat staat bovenaan de agenda van dit wijkcomité? Wat gebeurt hier en
         op welke wijze betrekken zij inwoners bij de wijk? In gesprek met Gerard van de Laan
         en Jeanette Ridder over deze onderwerpen en de samenwerking met de gemeente.
• 14.30 – 14.45 u: Henk de Groot, voedselbank Elburg en Oldebroek
         Wat zijn uitdagingen voor deze organisatie? Hoe krijgen ze het financiële plaatje rond
         en hoe ziet de samenwerking met de gemeenten Elburg en Oldebroek eruit? We
         gaan ook in op de succesfactoren van deze aanpak.
• 14.45 - 15.00 u: Marjan van der Geer, wijkcomité Vesting en Molendorp
         Wat speelt er in de wijken? Welke samenwerkingen gaan zij aan en wat zijn de
         plannen voor de toekomst? Hoe verloopt de samenwerking met andere wijkcomités?
• 15.00 - 15.30 u: wethouder Oosthoek www.elburg.nl
         In gesprek met wethouder José Oosthoek over leefbaarheid, bewonersinitiatieven en
         ondersteuning in de gemeente Elburg. Gaandeweg kunnen eerdere gasten en
         bezoekers zich in het gesprek mengen om verdere uitwisseling mogelijk te maken.
• 15.45 - 16.00 u: Jedidja van de Kamp en Miep van Enk, Memovo
         Memovo staat voor meer mobiliteit voor ouderen. Hoe zorgt deze organisatie ervoor
         dat het vervoer van ouderen binnen Elburg goed geregeld is? Zij vertellen meer over
         de werkwijze en aanpak van Memovo.
• 16.15 - 16.30 u: Robert Pruis JongeVeluwe
         Hoe laat je jeugd meer samen doen? Hoe bereik je jeugd? Een ontmoetingsplek voor
         jongeren en allerlei projecten in de gemeente Elburg worden besproken. Robert Pruis
         vertelt meer over de succesfactoren van deze projecten.

Wat kan de Leefbaarheidsalliantie bieden?

Bijna iedereen heeft wel een droom of idee over hoe zijn omgeving beter kan, wat een goed initiatief zou zijn voor nieuwe activiteiten en meer verbondenheid in het dorp. Veruit de meeste van die ideeën blijven onuitgevoerd bij gebrek aan perspectief op medestanders, geld, tijd, bezetting door vrijwilligers etc. Wij willen mensen elke keer een kleine drempel laten nemen, om zo'n idee toch gerealiseerd te krijgen. De Leefbaarheidsalliantie kan helpen met ondersteuning, advies, trainingen en subsidie via de Provincie Gelderland.

Leefbaarheidsalliantie

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland.
Meer informatie: leefbaarheid.gelderland.nl

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox