Logo huisaanhuiselburg.nl


Foto: Jannine Kroeze
Kerk/medisch

Diensten Week 30

Kerkdiensten

Vrijdag 28 juli

ELBURG

Ned. Herv. Evang. 19.30 uur: ds A.C. Rijken, Gameren

Zaterdag 29 juli

HATTEMERBROEK

R.K. Kerk 19.00 uur: eucharistieviering

Zondag 30 juli

DOORNSPIJK

Herv. gem. 9.00 uur: H.E. Veldhuizen 13.15 uur: A.P. Voets

Herst. Herv. gem. 10.45 en 15.00 uur: dienst

Geref. Kerk 9.30 uur: ds A. Haaima, Ermelo 14.30 uur: ds E.P. vd Veen

Chr. Ger. Kerk 9.30 en 14.15 uur: ds B.L.C. Aarnoudse

Oase 10.00 uur: ds M. Methusala, Kalimpong India

ELBURG

N.H. Grote kerk 9.30 uur: dr J.C. Borst, Sleen 18.30 uur: ds R.W. van Mourik

N.H. Oosterkerk 9.30 uur: prop H.L. Rodenhuis, Kampen 19.00 uur: ds B. Gijsbertsen, Kampen

Prot. Gem. Elburg - Ichthuskerk 09.30 uur: ds van Hilten, Apeldoorn

Chr. Geref. Kerk 9.30 en 18.00 uur: dienst

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br H. Koelewijn 17.00 uur: br P. Hartkamp, Wapenveld

Leger des Heils 9.45 uur: envoy N. Bilder

Luctor et Emergo ('t Huiken) 9.45 uur: G. Franken

R.K. kerk (Agnietencentrum Hoekwant 45) 11.00 uur: Woord en Communie

Rafaël Gem. (Bloemstraat 18) 9.30 uur: samenkomst

Vergadering van Gelovigen (Nuborgh LFC, Lange Wijden 50) 9.30 uur: eredienst, 11.00 uur woordbediening

'T HARDE

N.H. Kerk 9.30 uur: dr J. Kommers 18.30 uur: ds H.A. Samsom

Prot. Gem. 't Harde 9.30 uur: ds J. Bruijn

Geref. Kerk vrijgem. 9.30 uur: br W. Koelwijn, Doornspijk 16.30 uur: br F. Boersma, 't Harde

Knobbelgem. (MFC Aperloo) Oecumenische dienst 10.00 uur: ds A. Jonkman, Veenendaal

EC De Fontein (MFC Aperloo) 14.00 uur: H. Bruggeman

HATTEMERBROEK

N.H. Kerk (Hoeksteen) 9.30 uur: ds J.A. Droogendijk, Vroomshoop

KAMPERVEEN

Geref. Kerk 9.30 uur: mw Brugmans, Nunspeet

Hervormde kerk: 9.30 en 14.30 uur: dienst

NOORDEINDE

N.H. kerk 10.00 uur: dhr J.H. Stobbelaar, Wezep 14.30 uur: ds P. Molenaar, Lunteren

OLDEBROEK

Ned. Herv. Dorpskerk 9.30 uur: ds H. de Jong, Kampen 14.30 uur: ds J.C. de Groot, Dordrecht

Maranathakerk ('t Loo) 9.30 uur: dienst 18.30 uur: ds I. Hoornaar, Ermelo

Herst. Herv. Immanuëlkerk 9.30 en 14.30 uur: ds M. van Reenen

Geref. Kerk 9.30 uur: ds J. Enderlé, Harderwijk 19.00 uur: ds J. Bruijn, 't Harde

Vrije Oud Geref. Gem 9.30 en 14.30 uur: ds D.C. Flapper

Oud Geref. Gem. Ned. (Rehoboth) 9.30 en 14.30 uur: leesdiensten

Luctor et Emergo 9.30 en 19.00 uur: dienst

Vrije Evang. Gem. 9.45 uur: br G.P. Hartkamp 19.30 uur: ds K. van Velzen

OOSTERWOLDE

N.H. kerk 9.30 uur: ds P. Molenaar, Lunteren 14.30 uur: ds A.H. Veldhuizen, Woudenberg

Herst. Herv. Pniëlkerk 9.30 en 15.00 uur: dienst

WEZEP

N.H. Dorpskerk 9.30 uur: ds L.C. Talsma, Wapenveld 14.30 uur: prop M.G.M. Mudde, Nijkerk

N.H. Vredeskerk 9.30 uur: ds A. Groenveld, Lunteren 19.00 uur: ds G. de Goijen, Den Ham

N.H. Pauluskerk 9.30 uur: ds J.C. Oosterwijk 19.00 uur: ds H.W.J. Faassen, Apeldoorn

Geref. Kruiskerk 9.30 uur: ds P.J. Hofland

Ned. Geref. Kerk 9.30 en 16.30 uur: dienst

Geref. Kerk Noorderlicht 9.30 uur: br K. de Jong 16.30 uur: ds W. Scheffer

Herst. Herv. Bethelkerk 9.30 uur: kand L.D.A. Hartevelt 14.30 uur: ds G. Kater

Medische diensten

Zaterdag 29 en zondag 30 juli

HUISARTSEN

't Harde, Elburg, Doornspijk, Oostendorp, Wezep, Oldebroek en Hattem

Voor dringende en spoedeisende gevallen: Huisartsenpost Zwolle, tel. 0900-3336333.

TANDARTSEN

Elburg, 't Harde en Oldebroek

Raadpleeg het antwoordapparaat van jouw eigen tandarts.

APOTHEKEN

Doornspijk, Elburg, 't Harde, Oldebroek en Wezep

Raadpleeg voor openingstijden het antwoordapparaat of website van jouw eigen apotheek.

Voor spoedeisende medicatie in de avonduren en weekend: Spoedapotheek Isalaklinieken Zwolle, Dr Van Heesweg 2, tel 038-4245474.

De kerk- en medische diensten staan ook op www.huisaanhuiselburg.nl en www.huisaanhuisoldebroek.nl. Neem voor meer informatie contact op via 088 - 013 0486 of redactie.hahvel@persgroep.nl

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox