<p>Wethouder Henk Wessel (rechts) en ontwikkelaar Evert van de Poll heffen het glas (foto gemeente Elburg)&nbsp;</p>

Wethouder Henk Wessel (rechts) en ontwikkelaar Evert van de Poll heffen het glas (foto gemeente Elburg) 

(Foto: )

Winkelcentrum ’t Harde klaar in 2022

Het duurde en duurde maar, de afronding van het winkelcentrum op ’t Harde. Wethouder Henk Wessel geeft toe dat hij zijn momenten van twijfels kende. Iets in de geest van: het zal wel op een speeltuin uitdraaien. Maar zie, partijen hebben elkaar gevonden en in het najaar gaat dan toch de schop de grond in.

’t HARDE – De derde en laatste fase beslaat onder meer de terugkeer van de Bibliotheek in het centrum, een horecavoorziening in de vorm van een brasserie/lunchroom, en ruimte voor startende ondernemers. In het resterende deel vestigt de internet-zendingsorganisatie GlobalRize haar hoofdkantoor. Op de verdieping komen achttien huurappartementen waarvoor nu al grote belangstelling bestaat.

“Het ziet er naar uit dat we voor Kerstmis 2022 de plannen hebben gerealiseerd. Daarmee komt een eind aan een lange periode van wachten voor met name de doelgroep. Als alles klaar is zal dat z’n uitstraling hebben op de winkels, die in de eerste twee fasen van het project zijn ontwikkeld.” De wethouder vindt daarin voorzitter Vera Kleinrensink van ’t Harde Onderneemt aan zijn zijde. Zij is blij dat het nu tot een afronding komt waar de neringdoenden reikhalzend naar hebben uitgekeken.

In een bijna grijs verleden kocht een grote ontwikkelaar, Centrumplan bv, grond om er in drie fasen een winkelcentrum uit de grond te stampen. Na de brand die het pand van Blokker in de as legde bestond daaraan grote behoefte. Wessel: “In de eerste en tweede fase zijn gebouwen in luxe stijl ontwikkeld. Toen kwam de crisis en verdween de derde fase uit het zicht. We hebben als gemeente de resterende grond terug gekocht. In 2018 verkochten we deze aan Van de Poll Vastgoed. Evert van de Poll is als Hardenees nauw betrokken bij wat er in zijn woonplaats gebeurt en keek ook met lede ogen naar de onvervulde missie. Het tij zat tegen, maar door als gemeente weer 400 m² terug te nemen is een oplossing gevonden.”

“De ontwikkelaar en de gemeente voelden het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is veel marktonderzoek gedaan. De wens van de inwoners was de bibliotheek terug naar het centrum. Die viel bij het oorspronkelijke plan buiten de boot en verdween daar toen. Om de leeszaal terug te krijgen hebben we 400m² van de ontwikkelaar afgenomen, Daarvan wordt 250 m² benut voor de Bibliotheek en de overige 150 m² gaat naar startende ondernemers die ervoor een gereduceerd tarief mee aan de slag kunnen.

Een andere wens is een horecagelegenheid. Van de Poll: “In de combinatie van deze partijen, de maatschappelijke dienstverlening en de huidige winkels gaat het zeker lukken om hier een horecavoorziening te realiseren.” Een lunchroom/brasserie met een naar binnen toe gericht terras. Volgens Wessel volgt overleg met betrokkenen om op het terrein tussen de gebouwen diverse activiteiten te laten plaatsvinden. De wethouder en de ontwikkelaar oordelen dat een compleet winkelcentrum een positieve stimulans voor het centrum oplevert. “’t Harde heeft er lang op moeten wachten, maar verdient het.”

Operationeel directeur Frans de lange van GlobalRize kocht de overblijvende 400 m². Hij, de oud burgemeester van Elburg, maakt dus in zekere zin een comeback. “Het is een geweldige ontwikkeling voor ons sterk groeiende zendingsorganisatie om neer te strijken op deze centraal en optimaal ontsloten plek.”

De werkzaamheden aan de afronding van het winkelcomplex beginnen in het najaar. Men rekent op een bouwtijd van een jaar, zodat het voor de feestdagen volgend jaar in gebruik kan worden genomen.

De ondernemers in ’t Harde slaken een zucht van verlichting. “We hebben heel veel geduld moeten hebben, maar nu overheerst de blijdschap, dat het eindelijk zover komt door inzet van een aantal partijen. Eerlijk gezegd hadden we liever alleen winkels gezien. We begrijpen dat dit in deze tijd financieel niet haalbaar is. We verwachten van de gemeente wel dat ze het winkelcentrum keurig aankleedt. We denken daarbij aan groen en bloemen en eventueel een waterpartij. We hopen ook dat het allemaal nog wat eerder tot een afronding komt omdat de decembermaand voor ons van wezenlijk belang is”, aldus voorzitter Vera Kleinrensink van ’t Harde onderneemt.

De wethouder geeft aan dat de gemeente samen met Van de Pol Vastgoed zorgt voor een mooie ‘omlijsting’ van het gebouw. De hoeveelheid winkels wordt beperkt door de sterke toename van het webwinkelen.

(door: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden