<p>Frans (links) en Klaas-Jan willen werkgroep vormen (foto Dick van der Veen)&nbsp;</p>

Frans (links) en Klaas-Jan willen werkgroep vormen (foto Dick van der Veen) 

Saamhorigheid in Doornspijk opkrikken

Het initiatief om Doornspijkers en Hoge Enkers met elkaar in verbinding te brengen lijkt op water naar de zee dragen. Het dorp vormt immers al een hechte samenleving? Dan toch blijkt dat voornamelijk bij de mensen in de leeftijdscategorie 35-65 jaar het sociale contact op een wat lager pitje staat.

DOORNSPIJK – Het is voornamelijk op deze groep dat de initiatiefnemers Frans van Amerongen en Klaas-Jan Zondag hun pijlen richten. De docent en de student hebben een sterk sociale inborst. Ze willen bereiken dat Doornspijkers in die leeftijd elkaar wat gemakkelijker kunnen vinden, als het ware één groot netwerk creëren van mensen die simpel naar elkaar toestappen als ze ergens mee zitten en het helpende handje zoeken.

Ze denken dat er behoefte aan bestaat naast datgene wat de werkgroep ‘Doornspijk pakt an’ op de korrel neemt. Die houdt zich bezig met zorgontwikkeling en met leefbaarheid. Zorgprofessionals, vertegenwoordigers van kerken en het verenigingsleven werken daarin samen. Frans is er zelf nauw bij betrokken. Weet dus dat dit gremium de saamhorigheid op het netvlies heeft staan, maar is er van overtuigd dat er toch nog een stuk terrein braak ligt. Zelfs als je ook nog eens het goede werk van het wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic erbij betrekt.

Frans en Klaas-Jan schetsen de behoefte. “Voor pril en rijp is er best veel. Maar in de leeftijd 35-65 vindt je daar geen aansluiting. Nadat je actief stopt met sporten, de kinderen van school zijn, is het maken van contact ineens een stuk moeilijker. We hebben expertise opgehaald bij de stichting Wiel, die ons met raad en daad wil steunen in een te vormen werkgroep. Daarin moeten alle disciplines zijn vertegenwoordigd: kerken en verenigingen naast andere organisaties. We kregen van de huisartsen al een bemoedigende reactie. We willen een hobbel wegnemen om elkaar te benaderen. Je hebt zin om ergens naartoe te gaan, vindt contacten binnen je netwerk en stapt gemakkelijk over een drempel.”

Het ligt in de bedoeling om dit jaar en in 2022 een aantal bijeenkomsten te organiseren waarin wordt terug gekeken op de geschiedenis van zestig jaar Doornspijk. Niet helemaal los te zien van het 60-jarig bestaan van DSV61 natuurlijk, de voetbalclub die ze beide een warm hart toedragen.

In een eerste bijeenkomst terugblikken op de jaren 1960-1980. De ontwikkeling van Doornspijk en in het verlengde ervan Hoge Enk gezien vanuit de gemeente, de kerken, de (sport)verenigingen en de muziekvereniging Juliana.

De tweede bijeenkomst heeft dezelfde opzet maar dan gaat het om de periode 1980-2000 en de derde beslaat het tijdvak 2000-2020.

Op de vraag of het ook niet zinvol is om die bevingen voor het nageslacht vast te leggen volgt een volmondig ja.

De opzet van de bijeenkomsten en de locaties is aan de werkgroep. Frans en Klaas-Jan willen het zo open en gevarieerd mogelijk houden, “We kunnen een maaltijd organiseren met tussendoor bespiegelingen over de genoemde jaren, we kunnen een fotogalerie inrichten, een spreker uitnodigen, trainingen en/of cursussen opzetten. Als er zaken tussen zitten die ook voor andere leeftijdscategorieën interessant zijn dan kunnen we daar op inhaken.

Corona is voorlopig een spelbreker. “Het zou mooi zijn als we in september/oktober een begin kunnen maken. Misschien wordt het ook april/mei volgend jaar. Daarbij is er nog altijd de mogelijkheid om een aantal dingen coronaproef te organiseren. Daarbij kun je denken aan een fotoverslag van het afgelopen jaar. Die zou je een vaste plek kunnen geven in de Deel of in ’t Hart van Thornspic. Of een (tijdelijke) tentoonstelling/fietsroute door Doornspijk met alle verhalen die daarbij behoren.”

Stichting Wiel stuurt het initiatief in de richting van een sociaal trefpunt met een lage drempel. Centrum Jeugd en Gezin is ook een mogelijke partner waar vanuit die hoek de ervaring dat ouders door hun kinderen, school en vereniging, over een groter netwerk beschikken.

Gedachte

De achterliggende gedachte richt zich ook op het losweken van individualisering. Frans: “Er is inderdaad al veel wat de saamhorigheid betreft. Met dit initiatief kun je dat borgen. Kinderen worden volwassenen en hun saamhorigheid komt daarna op losse schroeven. Als mensen die alleen staan elkaar vinden is dat een mooie bijvangst. Mochten er nauwelijks reacties komen dan is het hoe dan ook ‘t proberen waard geweest. Maar pas op, we gaan er vol voor.”

(door: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden