<p>Portefeuillehouder Bob Bergkamp krijgt unanieme steun raad (foto gemeente Oldebroek; Herman van der Wal)</p>

Portefeuillehouder Bob Bergkamp krijgt unanieme steun raad (foto gemeente Oldebroek; Herman van der Wal)

(Foto:)

Oldebroek aan de slag met toerisme

De Rekenkamer komt in 2018 al tot de conclusie dat de gemeente Oldebroek op het vlak van toerisme en recreatie kansen laat liggen. Dat besef is er ook bij de gemeenteraad die zich nu unaniem achter een ambitieus programma voor de komende vijf jaar schaart: Oldebroek Bijzonder gastvrij.

OLDEBROEK – Portefeuillehouder Bob Bergkamp en het college oogsten complimenten voor het visie- en uitvoeringsprogramma dat ze samen met het Toeristisch Platform Oldebroek, het bedrijfsleven en (andere) initiatiefnemers (zoals Natuurkracht) handen en voeten willen geven. Op dit moment staat de sector met 434.500 overnachtingen en 192.000 dagrecreanten voor zo’n 21 miljoen euro, maar daar is veel meer van te maken.

Het kan niet zonder iemand die zich daar ambtelijk volwaardig voor inzet. “De financiering van een en ander kan met een derde deel van hetgeen we aan toeristenbelasting beuren, door herschikking van gelden binnen de eigen capaciteit of het aanspreken van het vereveningsfonds. Dat kwam tot stand door omzetting van recreatie- naar burgerwoning. We werken langs vier strategielijnen. Kijk, laten we realistisch blijven. Oldebroek wil niet de hotspot van de Veluwe worden. Wel een gemeente die aan de prachtige natuur en een ideale ligging, tussen Veluwe en Randmeer, aspecten kan toevoegen. Het fietsnetwerk is een belangrijke factor. In de gewone begroting zijn voor dat doel ook gelden beschikbaar. Dat valt te combineren.”

Concreet

Vraag Bergkamp naar concrete mogelijkheden en hij schakelt over in de vijfde versnelling. “We kunnen de verblijfsrecreatie versterken door uitbreiding van het bed and breakfast met kleine terrasjes waar een broodje en een kop koffie/thee is te verkrijgen. Het is aan de ondernemers om daarin stappen te zetten. Men is verzekerd van onze positieve grondhouding daarin. Ik kwam onlangs in Zwijndrecht waar in een park vijftig kunstuitingen bij elkaar komen. Ik zeg niet dat we dat in onze gemeente moeten kopiëren maar er is te denken aan iets dergelijks. We hebben in Oldebroek veel kerken. Waarom geen route maken die deze verbindt. Informatieborden erbij met de geschiedenis erop, hetgeen een interessante route voor wandelaars en fietsers oplevert. Denk aan ons bekenstelsel in Wezep. Kansen liggen er eveneens in de sfeer van streekproducten. Je kunt diverse oplaadpunten voor elektrische fietsen creëren. Tijdens een stop wordt geconsumeerd. Het Landal treintje is wellicht te ‘porren’ voor een langere route. Actueel is het maken van een fietspad langs de Gelderse Gracht, we hebben de Zuiderzeefietsroute, de realisering van het fietspad Reesdiep naar Kampen en niet te vergeten het maken van een vogelkijkhut in het gebied Noordeinde Kerkdorp. Het is raadzaam hier en daar een bankje langs routes en op aantrekkelijke plekken te plaatsen. Ik kan me ook iets voorstellen bij een openbaar toilet in de dorpen, omdat de horeca daarin niet altijd en overal in kan voorzien. Een klein bedrag ervoor laten betalen, zodat het schoonmaken ervan ook gelijk is verankerd. En je zou twee informatieborden bij de entrees van Wezep en Oldebroek kunnen zetten, waarop alle relevante informatie is te lezen.” Hij voegt er aan toe dat hoteluitbreiding in Wezep een wens is en ziet kansen voor meer B&B voorzieningen.

Camperplaatsen

Bergkamp dicht de gemeente een belangrijke functie toe bij het realiseren van camperplaatsen. “Daaraan is groeiende behoefte. In combinatie met onze natuurlijke zegeningen is dat een opsteker. De camperparkeertuin Veluwe Noord aan de Bovendwarsweg in Oldebroek is in trek. De campermarkt kent een spectaculaire groei. Wellicht is er ruimte voor een tweede camperplek. Alle initiatieven leiden ertoe dat de detailhandel meer klanten krijgt, het draagt bij aan ons woon-, leef- en vestigingsklimaat, draagt bij tot een groeiend aantal overnachtingen en dus meeropbrengst aan toeristenbelasting. Een derde deel ervan is bestemd voor de sector. Alle partijen die de Rekenkamer volgen in de vaststelling dat deze gemeente veel meer kansen heeft op de recreatieve markt verdienen een compliment. Samen kunnen we Oldebroek sterker op de kaart zetten.”

(door: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden