<p>wethouder Arjan Klein overhandigde aan Toos Bos een VVV-bon.</p>

wethouder Arjan Klein overhandigde aan Toos Bos een VVV-bon.

(Foto: )

Onderzoekt toont belang Hanzetoerisme aan

ELBURG - Inwoners van Elburg staan positief tegenover het toerisme in hun gemeente. Dat is de belangrijkste conclusie die uit het bewonersonderzoek (Hanze)toerisme naar voren komt.

Het onderzoek vond afgelopen zomer plaats onder ongeveer 800 inwoners. Wethouder Arjan Klein is blij met de hoge respons op de enquête: “Het laat zien dat het onderwerp leeft. Bovendien hebben we nu een duidelijk beeld van wat onze inwoners vinden en beleven. Het is mooi dat veel mensen de positieve kanten van het toerisme ervaren, maar we gaan nu ook aan de slag met de aanbevelingen. Zwerfafval en verkeersproblemen werden het meest genoemd. Dit zijn concrete thema’s en daar zie ik zelf ook graag een verbetering in.”

Feiten & cijfers
De inwoners van de gemeente Elburg staan overwegend positief tegenover toerisme. Zo geeft 79% van de deelnemers aan dat de toeristische bestemming voor de gemeente Elburg behouden moet blijven.

De thema’s die het hoogst scoren zijn trots zijn en ervaren positieve impact. Dat men trots is blijkt onder meer uit het feit dat 63% van de respondenten aan anderen graag wil vertellen wat de gemeente Elburg te bieden heeft. Een ruime meerderheid (85%) ziet dat het toerisme een positieve impact heeft, doordat het de lokale economie versterkt. Driekwart denkt dat het toerisme helpt de lokale culturele identiteit te bewaren. Net zoveel inwoners denken dat er door het toerisme meer winkels en horecagelegenheden in de gemeente zijn.

Het toerisme biedt niet alleen maar voordelen. Verkeersproblemen (42%) en extra zwerfafval door toerisme (38%) worden door de respondenten ervaren als de grootste nadelen. Een ander nadeel is dat een klein deel van de inwoners rechtstreeks (economisch) profiteert van het toerisme. Om de positief ervaren impact te vergroten, geven inwoners aan dat ingezet zou kunnen worden op het stimuleren van het groen, net als het behoud of het versterken van de natuur.

Het volledige onderzoek staat op www.elburg.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden