Commotie over de Zuiderzeestraatweg.
Commotie over de Zuiderzeestraatweg. Barry Wensink

‘Onveilige Zuiderzeestraatweg’ voorlopig niet aangepakt

Verkeer en vervoer

De (onveilige) Zuiderzeestraatweg in het centrum in Oldebroek wordt voorlopig niet aangepakt. Dat blijkt uit een informerende nota van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Teleurstelling bij Christelijk Verbond Oldebroek. De partij had schriftelijke vragen gesteld. “We denken na over een grote actie om de provincie te doordringen van de urgentie. We geven niet op.”

Barry Wensink

Al jaren is de verkeersveiligheid op de Zuiderzeestraatweg onderwerp van gesprek. Daarom vroeg CVO voor de zomer onder andere “hoe de stand van zaken is met betrekking tot de druk die vanuit de gemeente richting de provincie wordt uitgeoefend.” Volgens het college zijn de zorgen aangekaart bij de provincie. “Helaas moeten we constateren dat gemeente en provincie niet dezelfde urgentie voelen. Wij willen op korte termijn de provincie verzoeken maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg te vergroten. Zowel op korte termijn (relatief kleine ingrepen) als op langere termijn.” Burgemeester en wethouders verwijzen naar een vorig jaar gehouden enquête. “In overleg met de provincie werken we het komende half jaar concrete maatregelen uit. Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit.” 

Christelijk Verbond Oldebroek vroeg verder of het college wil onderzoeken  ”of op korte termijn verkeersontmoedigende maatregelen te implementeren zijn.” In reactie op die vraag wijzen burgemeester en wethouders op het feit dat de Zuiderzeestraatweg in eigendom en beheer is van de provincie Gelderland. “De gemeente heeft dus geen bevoegdheid om werkzaamheden aan deze weg uit te voeren.”

CVO vat het als volgt samen: “De provincie voelt niet genoeg urgentie om deze provinciale weg aan te passen, de gemeente blijft druk uitoefenen en komend half jaar gaan er door gemeente en provincie maatregelen uitgewerkt worden. Conclusie: er gaat op korte termijn niets veranderen.”

Verder zegt de partij: “De urgentie om deze onhoudbare situatie aan te passen, is voor ons zeer groot. Wij willen concrete, haalbare en effectieve aanpassingen op korte termijn, in lijn met de enquête uitkomsten bij de aanwonenden. 

Dit zijn onder meer: rechte rijbaan, verhoogde rijbaanscheiding, meer zebrapaden en de maximumsnelheid in het centrum omlaag naar 30 kilometer per uur.”

advertentie
advertentie
Afbeelding
Burgemeester in gesprek met ProRail over plaatsing camera’s bij NS-station 5 uur geleden
Afbeelding
Een eeuw Hervormd Elim in ‘t Harde: ‘Altijd al een hechte dorpsgemeenschap’ 13 uur geleden
Afbeelding
Woningbouw in Elburg: gemeenteraad geeft college steuntje in de rug 27 sep, 15:23
Afbeelding
‘Kleuren van de ziel- verrast door de Joodse mystiek’ 27 sep, 12:06
Afbeelding
Zilveren Schoenen: ‘t Harde schiet uit z’n slof 27 sep, 11:15
Afbeelding
Run for the Message gaat voor 9e editie 27 sep, 09:31
Afbeelding
‘Dit maak je maar één keer in je leven mee’ 27 sep, 08:32