De begroting voor 2024 is aangenomen.
De begroting voor 2024 is aangenomen. Barry Wensink

Begroting voor Elburg 2024 is aangenomen

19 november 2023 om 06:01 Politiek

De begroting voor 2024 en de jaren daarop is door de gemeenteraad van Elburg behandeld en aangenomen. De enige wijziging heeft betrekking op het eerder genomen besluit rond de renovatie van het gemeentekantoor in Oostendorp. Dat maakt dat geen gelden hiervoor worden gereserveerd buiten de half miljoen euro die uit de pot onderhoud gebouwen komt.

Wijnand Kooijmans

Door de raad werd unaniem een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd te onderzoeken hoe het kindpakket en volwassenpakket volledig kan worden benut. Als optie wordt genoemd de bijdragen vanaf 2024 periodiek te verhogen. Aanleiding is dat er te veel geld op de plank blijft liggen.

Volgens wethouder Willem Krooneman is voor dit jaar nog 66.000 euro aanwezig binnen het kindpakket en 20.000 euro binnen het volwassenpakket. De bijdragen zijn sinds 2017 niet verhoogd. De motie werd ingediend door Cees Dijkhuizen (CDA), mede namens alle partijen in de raad.

De wethouder mag wat de meerderheid van de raad aan de slag om te bezien of dit jaar wellicht nog iets extra’s is te doen met de resterende gelden. Dit na een oproep van Els Baauw (VVD). De vraag is of dit nog haalbaar is voor dit jaar. De wethouder gaat tevens kijken welke mogelijkheden er zijn de doelgroepen beter te bereiken. 

De raad gaat tevens een brandbrief sturen aan het kabinet en de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor de grote zorgen die leven rond de toekomstige bezuinigingen op de uitkeringen uit het Gemeentefonds. De vrees is dat het hierdoor moeilijker wordt om investeringen in bijvoorbeeld een school of een multifunctioneel centrum aan te gaan. De brief wordt ook bezorgd bij andere gemeenten in Gelderland en bij de informateur van een nieuw te vormen kabinet.

Wethouder Lyda Sneevliet onderschrijft het verzoek volledig. Ze vindt het van belang dat de raad zich in Den Haag laat horen. Het versturen van de brandbrief wordt niet gesteund door de fractie van de SGP. Arjan Klein zegt dat de partij vertegenwoordigers in de Tweede Kamer heeft en die best in staat zijn met stoffer (een verwijzing naar fractievoorzitter Chris Stoffer) en blik aandacht voor de problemen van de gemeente te vragen.

De stijging van de onroerendgoedbelasting is voor komend jaar drie procent, de overige belastingen en leges stijgen met 4,1 procent. De algehele lastenstijging voor de burger bedraagt voor komend jaar gemiddeld zo’n 43 euro. Dat is vooral een gevolg van de verhoging van de tarieven voor de afval inzameling en de rioolrechten. De twee jaren daarna stijgen de lasten met 42 euro en in 2027 met veertig euro.

De begroting werd unaniem aangenomen door de raad en biedt naast de bestaande taken ruimte voor nieuw beleid.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie