Raadsleden vinden renovatie gemeentekantoor hoog.
Raadsleden vinden renovatie gemeentekantoor hoog. Wijnand Kooijmans

Gemeenteraad Elburg vreest kosten renovatie gemeentekantoor

18 november 2023 om 14:30 Politiek

Het maken van het plan voor de renovatie van het gemeentekantoor in Oostendorp kan van start gaan. In de raadsvergadering had het voorstel wel de nodige voeten in de aarde, vooral gezien de enorme kosten die voor de uitvoering van het plan worden geraamd. Het gaat om ruim 20,6 miljoen euro. Nieuwbouw zou bijna 25 miljoen euro kosten en wordt onhaalbaar genoemd gezien de financiële situatie van de gemeente.

Wijnand Kooijmans

Het oorspronkelijke voorstel van het college van burgemeester en wethouders was aanleiding voor het indienen van een amendement (wijzigingsvoorstel) dat de unanieme steun kreeg van alle fracties in de raad. Zij het dat dit tot stand is gekomen na flink overleg tussen de partijen om op één te komen. Dat maakt dat, vooral op verzoek van het CDA, in het plan dat wordt opgesteld inzichtelijk gemaakt moet worden wat wettelijk moet en wat er kan of wenselijk is op basis van de visie op de gemeentelijke organisatie en de ambitie van het college.

Ingestemd wordt met het voorstel van wethouder Bertus Jeensma dat er een plan komt waarin het gemeentekantoor energieneutraal wordt. Het kiezen van een optie ook te onderzoeken of dit achterwege kan blijven kost veel geld en leidt volgens de wethouder tot vertraging. En dan wil eigenlijk geen enkele fractie. De renovatie wordt gezien als hoogst noodzakelijk. Iedereen beseft dat het gebouw niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Op verzoek van Rick van Velthuysen (LEV) stemt de raad ook in met het instellen van een bestemmingsreserve voor de renovatie van het gemeentekantoor. Het gaat om een half miljoen euro die wordt gehaald uit de voorziening voor het onderhoud van de gebouwen. Achteraf vinden meerdere partijen het jammer dat niet eerder met het sparen is begonnen. Met het nu instellen van een reserve wil men laten zien aan de inwoners dat nu echt stappen worden gezet om te komen tot het renoveren van het gemeentekantoor.

In eerste instantie was in het amendement ook opgenomen dat de renovatie niet mag leiden tot een extra lastenverhoging voor de burger. Dat werd uiteindelijk toch geschrapt. Het gemeentekantoor wordt ook gezien als een locatie waar de burger netjes moet kunnen worden ontvangen en men hen van dienst kan zijn. Een goed gemeentekantoor is daarmee ook voor hen van belang.

Over de hoogte van het bedrag dat uiteindelijk benodigd is, wil de raad op dit moment geen enkele uitspraak doen. Men wacht eerst het plan af zoals dat door het college aan de raad wordt voorgelegd. De raad wil dat het liefst uiterlijk in het derde kwartaal van 2024 tegemoet zien, de wethouder had toegezegd dat dit er komt in het laatste kwartaal van komend jaar.

Overigens zijn door inspanningen van Rick van Velthuysen de kosten wel met rond de 1,4 miljoen gedaald. Het blijkt dat de gemeente de btw volledig kan terug vorderen. Daarnaast wordt gezocht naar mogelijkheden subsidie te verkrijgen. Daarover is op dit moment, zo zegt wethouder Jeensma, nog geen duidelijkheid te geven aan de raad. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie