Volop discussie over de sporthal in Wezep. Foto: Barry Wensink
Volop discussie over de sporthal in Wezep. Foto: Barry Wensink

Kamphal in Wezep: geduld commissie is op

25 september 2023 om 11:00 Politiek

De commissie Samenleving en Bestuur is akkoord met het voorstel van het college om een studie te doen naar de bouw van een nieuwe sporthal in combinatie met de verkoop van de bestaande Kamphal aan Wezep Tennis Padel (WTP), maar eist wel dat dit zo snel mogelijk wordt afgerond. WTP wil de hal in combinatie met de eigen faciliteiten upgraden tot  het racketsportcentrum voor de Noord Veluwe.

Dick van der Veen

Herhaaldelijk uitstel van een besluit over renovatie of nieuwbouw van de tot op de draad versleten Kamphal heeft inmiddels 26 maanden vertraging opgeleverd. “De uitvoering had dit jaar al moeten plaatsvinden en nu moeten we er nog aan beginnen”, houdt Tom de Nooijer (CVO) het college voor. Het tijdpad weegt zwaar voor alle raadsfracties.

WTP geeft aan dat het ledental door de immense belangstelling voor padel in een jaar tijd met 40 procent is gestegen, dat ze alle banen heeft vernieuwd. WTP nam eerder al gebouw en banen van de gemeente over. De leden nemen binnenkort een besluit over verduurzaming van dat gebouw. Ze onderzoekt de mogelijkheid om een Vereniging Van Eigenaren op te richten in nauwe samenwerking met de huidige gebruikers van de hal. “Ze zitten al tien jaar op een besluit van de gemeente te wachten, kunnen geen plannen maken. Dat werkt verlammend”, aldus een inspreker. Hij ontvouwt een haalbaarheidsonderzoek en adviseert de gemeente om niet te wachten op de resultaten daarvan, maar zelf ook werk te maken van een nieuwe sporthal, mogelijk in de directe omgeving van het zwembad.

De commissie heeft unaniem waardering voor de initiatieven van WTP. Henk Kemp (VVD)schrijft de vereniging veel lef toe. Hij krijgt een reeks van sprekers achter zich in de constatering dat het college haast moet maken met een onderzoek. Erik Doornwaard (SGP) brengt het gesprek op een turnhal, die in het voorstel van het college niet wordt meegenomen. “Je moet als gemeente niet alles zelf willen doen en van elkaars voorzieningen profiteren.” 

Het ontlokt de ontboezeming dat deze gedachtegang jammer genoeg niet rees bij de renovatie van het zwembad. Maar dat de turnhal toch in zicht moet blijven is weer de mening van een ander deel van de commissie. Miranda Sloots-Kieviet (ChristenUnie) is de eerste die aandringt op meer financiële informatie. Wethouder Beerd Flier belooft ze aan te reiken wanneer onderzoek daar de mogelijkheid toe biedt. De commissie heeft enige vrees dat het zwaar op de begroting gaat drukken, maar de wethouder ziet niet dat er grote risico’s zullen worden gelopen.

Johan Deij (ABO) hamert er op dat de woonomgeving in de plannen wordt meegenomen, iets wat er in de afgelopen jaren vak bij inschoot. De wethouder stelt dat de buurt zeker op de hoogte wordt gehouden. Gertie Scholten (CDA) noemt de verkeersproblematiek die ook alle aandacht dient te krijgen.

De inspreker laat weten dat WTP professionele krachten heeft ingehuurd om snelle stappen te kunnen maken. Henk Kemp (VVD) vraagt het college om ook snel in de startblokken plaats te nemen. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie