Het tuinhuisje moet blijven binnen het beschermd stadsgezicht.
Het tuinhuisje moet blijven binnen het beschermd stadsgezicht. Wijnand Kooijmans

Plan voor een seniorenhofje in Elburg

25 september 2023 om 06:02 Politiek

De eigenaren van het historisch tuincomplex willen op de in hun bezit zijnde gronden een seniorenhofje realiseren met de naam ‘Molenkamphof.’ Tijdens de beeldvormende vergadering van de raad Elburg werd dit plan toegelicht door bestuurder Robert Jansen van Jansen Vastgoed. Het vastgoedbedrijf is sinds kort eigenaar van een perceel tuingrond langs het zogenoemde ‘voetbalpaadje.’

Wijnand Kooijmans

Het gaat om grondgebonden woningen zonder verdieping voor senioren. Via architectuur wil men de woningen laten voldoen aan het historisch karakter van het beschermd stadsgezicht waarbinnen de gronden vallen.
Met de ontwikkeling van het hofje kan volgens Jansen worden bijgedragen aan het tegengaan van het zogenoemde scheef wonen binnen de gemeente Elburg. Het gaat dan om mensen die wonen in een woning die niet past bij hun inkomen. In totaliteit gaat het om zo’n zestien woningen. Voordeel is volgens Jansen dat de bewoners van deze woningen eengezinswoningen achterlaten. Ook kan voor ouderen zo een fijne leefomgeving worden gerealiseerd. Hij ziet als pluspunt, zo blijkt uit het plan, dat door de woningen ook wordt bijgedragen aan de veiligheid van het voetbalpaadje.

Het plan is besproken met andere partijen. Onder meer de korfbalvereniging, de tennisclub Elburg, Omina Wonen, de familie Docter en de voetbalvereniging ESC om tot een integrale aanpak te komen. Uit de woorden van Jaap van der Beek, voorzitter van deze laatste vereniging, blijkt dat de voetbalclub die integrale aanpak niet steunt. Voor hen geldt het belang van een zo snel mogelijke aanleg van een vijfde veld dat op grond van het huidige bestemmingsplan mogelijk is en het verleggen van het voetbalpaadje.

Eén van de knelpunten is dat in de visie van het beschermd stadsgezicht slechts een percentage van tien procent aan bebouwing is toegestaan. Als daaraan wordt vastgehouden kunnen er volgens Jansen alleen bloemkolen worden verbouwd en daar zit hij niet op te wachten. Of, zoals hij in tweede instantie aangaf, alleen een schuur en ook dat is niet zijn bedoeling.

Jansen geeft aan geen persoonlijk gewin te verwachten van het plan. Hij wil dit alleen uitvoeren als inwoner van Elburg. Ook ziet hij het van belang voor de familie Hensbergen. Zij zijn eigenaar van het beeldbepalende tuinhuis in het beschermd stadsgezicht, maar de instandhouding is voor hen geen gemakkelijke opgave.

Marianne Luiting, projectleider van de visie beschermd stadsgezicht, geeft aan dat het percentage van tien procent niet willekeurig tot stand is gekomen. Een kleine overschrijding ziet zij wel als mogelijkheid maar voor haar is de vraag of drie keer zo veel bebouwingspercentage wenselijk is. Het beschermd stadsgezicht, het eerste in Nederland, is ook gebonden aan eisen van het Rijk.

Het plan is nog niet direct aan de orde. Wethouder Lyda Sneevliet wil de raad graag bij de behandeling van de stadsvisie de ruimte bieden via een motie hun gedachten mee te geven aan het college rond het plan. De raad bespreekt eerst maandag 2 oktober het plan nog oordeelsvormend.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie