Schop kan hier niet snel genoeg in de grond.
Schop kan hier niet snel genoeg in de grond.

Raad Oldebroek akkoord met opzet plan West 3

16 september 2023 om 06:01 Politiek

De gemeenteraad komt niet zo vaak tot uniforme besluitvorming, maar wanneer het om woningbouw gaat staan de neuzen dezelfde kant op. Zo ook met de invulling van het project 3, waarin het college alle steun krijgt voor de variant Woondeal. Daarbij valt het accent op goedkoop en betaalbaar.

Dick van der Veen

Op dit moment is er in de markt een sterke voorkeur voor deze woontypes en staat (middel)duur laag genoteerd. Omdat er altijd een omslag kan plaatsvinden is het plan zó ingekleed dat er tussentijds een switch kan plaatsvinden.

Een heikel punt is het verplaatsen van bedrijven, met name een autosloperij. Wanneer daarin geen overeenstemming wordt bereikt moet een geluidwerende muur verrijzen, die bouw tot 50 meter van de milieucirkel mogelijk maakt. 

De meeste raadsfracties hebben daar in de vergadering van de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving grote bezwaren tegen. 

De fracties zijn ook akkoord met het versneld bouwen van 30 prefabwoningen. Daarover is met Omnia Wonen een deelplan uitgewerkt.

Er is gekozen voor 30 procent sociale huur/goedkoop (tot 210.000 euro) (appartementen en rijwoningen, 40 procent betaalbaar (tot 355.000 euro) en 30 procent duur (vanaf 355.000 euro).

Henk Kemp (VVD) denkt dat het college met de Woondeal heeft gekozen wat de Oldebroekers aanspreekt: veel voor weinig. De flexibiliteit spreekt hem aan; het gebruik maken van de verhuiscoach brengt hij onder de aandacht.

Gerard Vlieger (SGP) roert de verkeersproblematiek aan die hangt aan de ontsluiting via De Hagen en de Rustenburgseweg. Vooral voor kinderen kan hier een probleem ontstaan. Henri Wijnne (ChristenUnie) zou het liefst nog wat meer kleine betaalbare woningen zien.

André Boer (ABO) mist de variant die vanuit de bevolking is ingebracht.  Hij vraagt aandacht voor speelvoorzieningen. Wat de prefab woningen betreft wil hij de focus richten op kwaliteit en geen containerbouw. Wat hem betreft mogen die huizen er best langer staan dan vijftien jaar. 

Wethouder Ben Engberts laat weten dat er een keuze moest worden gemaakt uit datgene waar de meeste voorkeur van de bewoners naar uitging. Overigens was er waardering in de commissie voor de informatieavonden waar gedegen informatie werd gegeven. Wat de autosloop betreft gaf hij aan om er alles aan te doen om een geluidsmuur te voorkomen en met de bedrijven in kwestie overeenstemming te bereiken over een nieuwe locatie.

Jonathan Vroombout (CVO) vraagt het college om bewoners van huizen die tegenover het project staan mee te nemen in de informatie. Volgens wethouder Beerd Flier zijn 300 inwoners uitgenodigd en krijgt communicatie alle aandacht.

In de tweede ronde wordt nog eens onderstreept dat er geen enkele behoefte is aan een Muur van Oldebroek. Er is bij geen van de fracties behoefde om er in de raad op terug te komen. In deze variant gaat het om 200 woningen. Het bestemmingsplan wordt in de eerste helft van 2024 vastgesteld met aansluitend de bouwvoorbereiding en de eerste kaveluitgifte. De 30 huurwoningen worden volgend jaar gerealiseerd.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie