Boeren vrezen voor hun voortbestaan
Boeren vrezen voor hun voortbestaan Wijnand Kooijmans

Raadsleden in Elburg vinden deur dicht

13 februari 2023 om 07:58 Politiek

Er komt een discussie over de participatie van de gemeente Elburg en de rol die daarin de gemeenteraad moet spelen. Dat geeft burgemeester Jan Nathan Rozendaal aan. Aanleiding is het weren van raadsleden tijdens een de dialoogavond met leden van het college en de agrarische sector.

Wijnand Kooijmans

Voor VVD al eerder reden schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders en voor José Oosthoek (Samen Vooruit) de discussie aan te gaan in de raadsvergadering. Zij meldde zich voor het bijwonen van de betreffende avond bij dorpshuis Ons Huus op de Hoge Enk maar werd naar huis gestuurd met de mededeling niet welkom te zijn. “Het is geen politieke avond, alleen bestemd voor agrariërs.” Andere partijen die vooraf hadden aangegeven wel te willen komen hadden op dat moment die boodschap al gekregen.

Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gesproken over de stikstofcrisis, gebiedsgerichte aanpak en het perspectief voor agrarische ondernemers in de toekomst. Zaken waarvan het belangrijk is, zo vinden vrijwel alle fracties, dat ook zij daarvan op de hoogte zijn.

Wethouder Henk Wessel was het vooraf duidelijk dat de bijeenkomst alleen voor agrariërs bestemd was. Gezien de ervaring die is opgedaan zal een dergelijke bijeenkomst in de toekomst echter niet meer via Facebook worden aangekondigd omdat dit mogelijk voor verwarring heeft gezorgd. Doel was agrariërs te bereiken die niet rechtstreeks waren benaderd.

Volgens Wessel is het gebruikelijk vier of vijf keer per jaar met de agrarische sector overleg te voren. Vanuit die sector was nu aangegeven ook behoefte te hebben aan zo’n overleg gezien de zorgen die er leven. Om met elkaar in gesprek te gaan, zorgen te delen en te kijken naar de toekomst. Dat wilde men in vertrouwelijkheid met elkaar delen.

Dat hierbij wethouders aanwezig zijn is volgens Wessel gebruikelijk om zo de benodigde vakkennis op te doen. Politieke achtergrond speelt geen rol. Bij het gesprek was ook Harold Zoet als voorman van de agrarische sector aanwezig. Dergelijke bijeenkomsten worden ook met andere sectoren gevoerd. “Als de bond van fietsenmakers met ons in overleg wil doen we dat ook”, zo gaf Wessel aan na een enigszins cynische opmerking van Cees Dijhuizen (CDA).

Duidelijk werd dat naast VVD en Samen Vooruit ook andere partijen vinden dat zij bij dergelijke avonden aanwezig willen zijn. Volgens Wessel is van de bijeenkomst ook geen verslag gemaakt en was de avond mede bedoeld om de agrariërs een hart onder de riem te steken. Zodra er meer bekend is hoe het stikstofbeleid er gaat uitzien wordt de raad hierbij zeker betrokken.

Rick van Veldhuysen (LEV) vindt dat de raadsleden als volksvertegenwoordigers hun taak moeten kunnen uitvoeren. Moeten weten wat er speelt. Dat maakt dat het belangrijk is dat raadsleden bij dit soort bijeenkomsten aanwezig kunnen zijn, zonder inmenging in de discussies. “De toekomst van onze agrariërs gaat ook ons aan het hart.” 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie