Het bezit van speelgoed is enorm belangrijk voor kinderen
Het bezit van speelgoed is enorm belangrijk voor kinderen Wijnand Kooijmans

Speelgoedbank Elburg wil subsidie

Politiek

De Speelgoedbank Elburg heeft de gemeenteraad gevraagd om een subsidie van 3.300 euro per jaar. Dat bedrag is de huur die moet worden betaald voor het gebruik van de locatie aan ’t Straatje in Elburg. Men is hier gevestigd sinds januari 2022 in hetzelfde gebouw waarin ook de Voedselbank is ondergebracht.

Wijnand Kooijmans

Vanaf de start in mei 2016 hebben tot nu toe 249 kinderen uit 120 gezinnen de Speelgoedbank één of meerdere malen bezocht. Het gaat om gemiddeld veertig kinderen per maand. Volgens initiatiefnemer en voorzitter Anneke Wegh wordt daarmee duidelijk in een behoefte voorzien.

Naast het beschikbaar stellen van speelgoed probeert de Speelgoedbank ook uitstapjes voor de zomervakantie te realiseren en houdt men ieder jaar een Sinterklaasspeelgoedactie. Van een slachtoffer van de toeslagenaffaire heeft Wegh vernomen dat mede dankzij de hulp van de Speelgoedbank haar kinderen niets tekort zijn gekomen en zodoende zij de armoede voor haar kinderen verborgen heeft kunnen houden.

Wegh geeft aan dat de Speelgoedbank er graag wil zijn voor alle kinderen, van wie de ouders niet genoeg geld hebben om speelgoed voor hun kinderen te kopen. Sinds september van dit jaar is de stichting een officieel rechtspersoon.

Er kunnen bij de Speelgoedbank gezinnen terecht met kinderen van nul tot twaalf jaar die gebruik maken van de Voedselbank en/of een bijstandsuitkering ontvangen of een inkomen hebben op bijstandsniveau. De stichting is volledig afhankelijk van giften. Het binnenkomende speelgoed kost niets, wordt schoongemaakt, ingepakt en gratis verstrekt. Doel is niet winst te maken. Maar er is wel geld nodig voor de exploitatie. De kosten bestonden tot januari 2022 voornamelijk uit het aanschaffen van batterijen en inpakfolie.

Sinds die maand moet er echter huur worden betaald voor de nieuwe ruimte. De verhuurder is wel bereid geweest 1.500 euro aan huur voor 2022 te sponsoren waardoor de huur beperkt bleef tot achttienhonderd euro. Voor 2023 gaat de huur omhoog naar 3.300 euro per jaar. De huur voor 2022 is incidenteel vergoed door de gemeente.

De stichting heeft echter op een verzoek om subsidie te horen gekregen van het college van burgemeester en wethouders dat het initiatief prachtig wordt gevonden maar niet valt onder de structureel te subsidiëren maatschappelijke opgaven en beleidsdoelen van de gemeente Elburg.

Vandaar dat nu een beroep op de raad wordt gedaan. Om de continuïteit te waarborgen heeft, zo geeft Wegh aan, de stichting structureel subsidie nodig. Ze is van mening dat de aanvraag, net als van de Voedselbank, moet worden gesteund aan de subsidieregeling maatschappelijke ondersteuning Elburg 2017.

Bij een subsidie kunnen de eventuele giften worden gebruikt voor de overige exploitatiekosten en het geld vooral besteden aan de doelgroep. De raadsleden worden uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Speelgoedbank. De raad stemt er mee in het subsidieverzoek verder af te laten handelen door het college. Wegh had dat liever gezien tijdens de behandeling van de begroting.

advertentie
advertentie
Afbeelding
NLG Arbo Business Partner bij Business Club 8 uur geleden
Afbeelding
Gemeenten Noord-Veluwe niet te spreken over opkopen stikstofrechten door Lelystad Airport 9 uur geleden
Afbeelding
Elburgse Tieners voelen zich al tien jaar thuis op andere plek 12 uur geleden
Afbeelding
Gezamenlijk kerstconcert van drie koren in ‘t Harde 13 uur geleden
Afbeelding
Bibliotheek Noordeinde bewijst zich 14 uur geleden
Afbeelding
Voorbeschouwingen zaterdagvoetbal: OWIOS en VSCO’61 treffen koploper en runner-up 8 dec, 12:40
Afbeelding
Winnaars sinterklaasactie in Oosterwolde 8 dec, 11:35