Afbeelding
Shutterstock

Woningbouw in Elburg: gemeenteraad geeft college steuntje in de rug

Politiek

Er moet alles op alles worden gezet om de 32 appartementen die gebouwd gaat worden aan de Wimpel 6 te realiseren in de sociale huursector. Met een unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie werd op dit punt het college van burgemeester en wethouders een steuntje in de rug gegeven.

Wijnand Kooijmans

De motie werd in de raad ingediend door Cees Dijkhuizen (CDA). Dat kwam niet als een verrassing omdat hij deze al min of meer had aangekondigd tijdens de oordeelsvormende vergadering. De locatie van de voormalige school wordt gezien als een unieke locatie voor sociale huur. De omgeving stemt in met de komst en daarnaast zijn de nodige voorzieningen in de directe omgeving aanwezig, zoals het winkelcentrum De Vrijheid.

Tijdens de oordeelsvormende vergadering had Wim Bijl (Samen Vooruit) nog wel enige vraagtekens of de woningbouw de uitbreiding van het winkelcentrum niet in de weg staat. De Boni heeft vergevorderde plannen en heeft hiervoor al een pand aangekocht. Maar volgens het college biedt de achterkant van het winkelcentrum voldoende ruimte voor uitbreiding en staat dit de woningbouw niet in de weg.

Grote probleem voor woningcorporatie Uwoon is dat het de sociale huurwoningen niet kan financieren zonder subsidie van derden. Hiervoor is een beroep gedaan op de gelden die de provincie Gelderland voor woningbouw beschikbaar kan stellen. Een besluit is door de provincie nog niet genomen.

Wethouder Lyda Sneevliet ziet de motie als een goed middel om bij de Gelders gedeputeerde aan te geven dat de gehele raad achter de aanvraag om subsidie staat. In de motie is ook aangegeven dat het college, bij het uitblijven van provinciale subsidie, eventueel bij de raad kan komen met voorstellen als gemeente bij te dragen in de realisering van de sociale huurwoningen.

Dat laatste wordt door Rick van Velthuysen (LEV) bij wijze van spreken toegejuicht omdat de gemeente een flink overschot heeft geboekt op de begroting 2021. Maar Erik Land (Algemeen Belang) staat hier kritisch tegenover. Hij wil het college op dit punt geen vrijbrief geven te komen met een voorstel als gemeente financieel bij te dragen.

De motie roept het college op er voor te zorgen dat (meer) inwoners met lokale binding voorrang krijgen als het gaat om het toewijzen van de woningen. Gert Jan Hoeve (ChristenUnie) ziet dit liever nog scherper gesteld. Wethouder Sneevliet zegt dat waar mogelijk gevolg wordt gegeven aan het verzoek maar dat dit juridisch niet eenvoudig is om te verwezenlijken.

Het belang hier sociale huurwoningen te realiseren wordt nog eens extra onderstreept door de huurdersvereniging De Betere Woning die erop wijst dat eigen inwoners steeds moeilijker in aanmerking komen voor een huurwoning. De ChristenUnie en Algemeen Belang stemmen wel in met de motie. Al vraagt Hoeve zich wel af wat de motie toevoegt aan de eerdere toezegging van de wethouder zich maximaal in te spannen om hier sociale huurwoningen te realiseren. Wel is hij blij dat de VVD en SGP me gaan met de motie omdat die vorig jaar tegen een motie hebben gestemd waarin het college werd gevraagd een verplicht percentage van veertig procent sociale woningbouw in nieuwbouwplannen op te nemen.

advertentie
advertentie
Afbeelding
NLG Arbo Business Partner bij Business Club 8 uur geleden
Afbeelding
Gemeenten Noord-Veluwe niet te spreken over opkopen stikstofrechten door Lelystad Airport 10 uur geleden
Afbeelding
Elburgse Tieners voelen zich al tien jaar thuis op andere plek 12 uur geleden
Afbeelding
Gezamenlijk kerstconcert van drie koren in ‘t Harde 14 uur geleden
Afbeelding
Bibliotheek Noordeinde bewijst zich 15 uur geleden
Afbeelding
Voorbeschouwingen zaterdagvoetbal: OWIOS en VSCO’61 treffen koploper en runner-up 8 dec, 12:40
Afbeelding
Winnaars sinterklaasactie in Oosterwolde 8 dec, 11:35