De burgemeester kijkt terug op een roerig jaar.
De burgemeester kijkt terug op een roerig jaar. Herman van der Wal

Burgemeester Tanja Haseloop over het roerig verlopen jaar in ‘haar’ gemeente Oldebroek

19 december 2023 om 06:01 Politiek

Op de vraag aan burgemeester Tanja Haseloop waaraan ze het eerst denkt bij het doornemen van 2023 in Oldebroek antwoordt ze dat er weer heel veel mooie dingen zijn gebeurd en in gang gezet. Bijvoorbeeld op het gebied van ondernemen, sport en onderwijs.
“We hebben de herinrichting van het Meidoornplein afgerond en een paar prachtige nieuwe supermarkten gekregen.”

Dick van der Veen

“Daarnaast is”, vervolgt de burgemeester, “de nieuwe afrit van de A28 is bijna klaar. Er zijn dit jaar heel veel woningbouwprojecten voorbereid die ervoor zullen zorgen dat er veel nieuwe woningen bijkomen in onze gemeente. Natuurlijk was ook de aankondiging van het COA dat het asielzoekers op wil vangen in Oldebroek één van de belangrijke gespreksonderwerpen van dit jaar.”

Heeft de commotie erover u verbaasd?

“Nee, we waren en zijn ons bewust van de gevoeligheid van dit onderwerp. Daarom hebben we hierover ook direct met de gemeenteraad, onze inwoners en ook met onze buurgemeenten gecommuniceerd. Omdat we op dat moment dachten dat het COA snel zou komen met een formele aanvraag hebben we zo snel mogelijk in juni een extra raadsvergadering georganiseerd, zodat we nog voor de vakanties in alle openbaarheid konden praten met de gemeenteraad en de inwoners over de brief van het COA.” 

Misschien toch een wat mildere reactie verwacht van een Oldebroek dat voorop loopt in medemenselijkheid zoals bijvoorbeeld bij de opvang van Oekraïners?

“Het is natuurlijk mooi en bijzonder om te zien hoe Oekraïners zijn opgevangen, zowel bij particulieren als in de gemeentelijke opvang. En dan denk ik ook vooral aan al die particulieren en vrijwilligers die op allerlei vlakken ondersteuning boden en bieden.

Als het gaat om de gevoeligheden die meespelen bij een mogelijke opvang van asielzoekers in onze gemeente: daarvan zijn en waren we ons natuurlijk bewust. We begrijpen de zorgen die er leven. Daarom hebben we ook direct met de gemeenteraad overlegd hoe we hiermee om zouden moeten en kunnen gaan. 

Het gaat hier over een locatie die niet van de gemeente is. Als het COA een vergunning aanvraagt moeten wij die behandelen zoals alle andere vergunningsaanvragen. De vraag aan de gemeenteraad was of we, voorafgaand aan zo’n mogelijke aanvraag, in gesprek moesten gaan met het COA om toch zoveel mogelijk invloed uit te kunnen oefenen op hun plannen. De meerderheid van de gemeenteraad vond dat we dit gesprek aan moesten gaan. We zien dat er vanuit onze samenleving heel verschillend op dit onderwerp wordt gereageerd. We moeten toetsen op wettelijke gronden en het college zal dit doen wanneer het COA daadwerkelijk een aanvraag indient. Als we zo’n aanvraag binnen krijgen ga ik hier natuurlijk graag met inwoners en de gemeenteraad over in gesprek.” 

Baart de toegenomen hardheid in de lokale politiek u zorgen?

“We zien dat met de veranderde samenstelling van de gemeenteraad na de verkiezingen van vorig jaar ook de stijl van de politiek in Oldebroek is veranderd. Dit zorgt voor een andere dynamiek in de gemeenteraad dan in Oldebroek gebruikelijk was. Ik ben er trots op dat alle raadsleden hun werk doen vanuit de motivatie om het beste te doen voor onze gemeente en gemeenschap, natuurlijk allemaal vanuit hun eigen achtergrond en visie.’’

Kunnen we dit toeschrijven aan de onrust die in de wereld heerst of is dat te gemakkelijk?

“Verharding is een trend die we meer zien, op heel veel verschillende plaatsen, terreinen en onderwerpen. Ik denk dat het te maken heeft met de zorgen die mensen hebben en het gevoel dat ze daar onvoldoende invloed op kunnen uitoefenen. Ik doel dan onder meer op oorlogen, de vluchtelingencrisis, klimaatverandering, de energiecrisis, gezondheidsvraagstukken en de beschikbare huisvesting die uit de pas loopt met de vraag. Ik zie dat mensen het gevoel hebben dat ze onvoldoende gehoord en gezien worden. Dat al die hele grote crises om maatregelen vragen die geen antwoord zijn op de dagelijkse problemen van mensen. Een huis, een dokter, inflatie, onderwijs, enzovoort. Volgens mij vinden heel veel inwoners dat de politiek teveel naar de hele wereld kijkt en te weinig naar de onderwerpen dicht bij huis.”

Zijn er andere punten die u bestuurlijk in dit jaar gelukkig hebben gestemd?

“Een mooi zomerfestival met heel veel erepenningen, veel Koninklijke onderscheidingen, de ontmoeting met mevrouw Maud Dahme Peper, het Oogstfeest, de Schapenmarkt, de bezoeken aan de jubilerende echtparen, goede contacten met de buurgemeenten, mijn eerste rit in een zijspan, het bereiken van het hoogste punt van de nieuwe brandweerkazerne in het dorp Oldebroek, al mijn werkbezoeken, de feestelijke opening van het Hart van Oosterwolde en natuurlijk de ontvangst van Sinterklaas.”

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie