De VVV vormt een belangrijke schakel in het Cultureel Centrum.
De VVV vormt een belangrijke schakel in het Cultureel Centrum. Dick van der Veen

Nieuwe kijk op beoogd Centrum voor Cultuur

Overig

De VVV vormt een belangrijke schakel in het Cultureel Centrum. Elburg werkt eraan om na de zware coronajaren op het gebied van cultuuraanbod snel op te krabbelen. Geen eenvoudige opgave, wel een mooie uitdaging. En noodzakelijk, want een stad zonder cultuur is een zwakke afspiegeling van zichzelf.

ELBURG - De sectie cultuur kreeg het in de afgelopen ‘coronajaren’ zwaar voor de kiezen. Reden voor alle betrokken partijen om de hoofden bij elkaar te steken. Inmiddels is men een eind op streek met de ontwikkeling van een Centrum voor Cultuur dat op 1 januari 2023 van de grond moet komen.

Op 1 september wordt een begin gemaakt met het transformeren van de Stichting Cultuureducatie Elburg in die richting. Structurele financiering ervan heeft de aandacht. Belangrijk bij dit alles is de website Cultuurmenu Elburg, waarvan beheer en onderhoud overgaat van de gemeente naar de Stichting Cultuureducatie Elburg, die dus zelf op 1 januari de nieuwe naam Centrum voor Cultuur gaat dragen. Het centrum is de verzelfstandiging van de muziekschool de Spelerij.


HARD GERAAKT

De culturele sector is de afgelopen jaren hard geraakt, zowel financieel als sociaal. Tijdens een aantal bijeenkomsten heeft de gemeente samen met instellingen en verenigingen de gevolgen besproken en rijksmiddelen ingezet. Eerder al brak het besef door dat het de hoogste tijd was om een duurzame sterke culturele infrastructuur te realiseren. Daarbij rees de vraag hoe het beoogde Centrum voor Cultuur er uit moest gaan zien en wat er nodig was om het voor elkaar te boksen en welke vorm het diende te hebben.


BLOEDGROEPEN

Zes bloedgroepen bogen zich er over: musea, muziekverenigingen, koren, evenementen organisaties, Oranjeverenigingen en overige. Bij alle verschillen overheersten de gemeenschappelijke belangen. Daarbij valt te denken aan een platform voor samenwerking en verbinding, kennisdeling van besturen op het vlak van leiden, subsidies, wetgeving en werven vrijwilligers, het ondersteunen van vrijwilligers met deskundigheidsbevordering, het helpen ontwikkelen van nieuw en vernieuwend aanbod voor nieuwe doelgroepen, ontwikkelen netwerken, heet opstellen en beheren van een culturele agenda.

Kort en goed: een brede integrale samenwerking. Het verlagen van drempels tussen cultuur, erfgoed en recreatie/toerisme en doelgroepen binnen het sociale domein. Bij dat alles de noodzaak van een versterkte VVV formatie en gebruik van de kracht van de samenleving.


UITBREIDING

Het laat zich verstaan dat voor het door ontwikkelen van de Stichting Cultuureducatie Elburg naar Centrum voor Cultuur uitbreiding met vertegenwoordigers namens de culturele instellingen, VVV en evenementen organisaties noodzakelijk was. Stappen op weg naar een concrete netwerk- en ondersteuningsorganisatie. Per 1 januari versterkte samenwerking; vorm geven ervan tussen instellingen, organisaties en middelen. 

at alles met inzet van een werkbudget van bestaande enkele overgehevelde middelen die extra formatie opleveren om de ontwikkeling neer te zetten. De adviseren rol van de gemeente laat zich lezen als ondersteunen en realiseren van nieuwe netwerken en partners, versterken bestaande netwerken. Lobbyen, subsidies, verbindingen, kansen. Ondersteuning in Cultureel Ondernemerschap met bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen, het ontwikkelen en vernieuwen van aanbod. Het geheel met als credo: van wilskracht naar daadkracht.


FINANCIERING

Het college stelt de raad voor om 600 euro uit te trekken voor beheer en onderhoud van de website Cultuurmenu Elburg en drie jaar lang 1.500 euro om een ‘verdienmodel’ voor het beheren en in stand houden van de website te creëren. Ook inzet op het ontwikkelen van programma’s die kunnen leiden tot het binnen hengelen van incidentele subsidies van derden. Een unieke cultuurmenukaart is met provinciale middelen ontwikkelde.

Uniek omdat zowel aanbod voor leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, ouderen/zorg, mensen met een beper4king, ‘nieuwe Nederlanders’ maar ook bezoekers en toeristen van de gemeente daarop gezamenlijk wordt gepresenteerd en voor een groot deel geboekt kan worden. Voor wat betreft bezoekers en toeristen een directe link met de VVV en (dus) de logische verbinding in de realisatie van het Centrum voor Cultuur op deze plek.


WEBSITE

Het beheer en de uitbouw van de website ligt nu nog bij de Cluster Cultuur van de gemeente. Benodigde formatie voor het beheer, de boekingen en facturatie naar partijen is in de tijd van de verzelfstandiging van de muziekschool al meegenomen door de medewerker voor haar volledige arbeidscontract bij de Stichting Cultuureducatie Elburg te detacheren. Voor onderwijs en ouderen is de website bijna klaar, de overige worden afgestemd met onder andere de VVV.

Dick van der Veen

advertentie
advertentie
Afbeelding
Leuke verhalen na schrijfworkshop Tineke Honingh 17 aug, 15:45
Afbeelding
Vizier op ’t Harde en Hulshorst: competitie met inspirerende tegenstanders 17 aug, 15:03
Afbeelding
Gait van de Renderklippen: Rebels 15 aug, 11:07
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Opgelet, zakkenrollers: bendes maken de regio onveilig 15 aug, 09:42
Afbeelding
Brommers kiek’n in Elburg voor het goede doel, daar maak je je agenda voor vrij 14 aug, 10:34
Afbeelding
Classic demo in ’t Harde: snikheet maar zó cool! 14 aug, 09:41