Wethouder Henk Wessel baalt van trage rechtspraak.
Wethouder Henk Wessel baalt van trage rechtspraak. Studio LUSIN

Milieustraat voor Elburg en Oldebroek is een jaar uitgesteld: Henk Wessel baalt van stroperige rechtspraak

Overig

ELBURG/OLDEBROEK De Milieustraat voor Elburg en Oldebroek is een jaar uitgesteld. De Raad van State is nog niet aan het behandelen van een beroepsprocedure toegekomen: die van parkmanagement Broeklanden, waar de voorziening komt.

Rechterlijke uitspraken duren in dit land veel te lang. Ik baal daar vreselijk van. Dat zegt portefeuillehouder Henk Wessel namens het college. Hij stelt de gemeenteraad op de hoogte van het uitstel met op z’n minst weer een jaar.

,,Bij het besluit over de invoering van Diftar (een systeem waarbij het voordeel van minder restafval ontstaat en voor een burger die eraan meewerkt een lager tarief kan spelen) is door de gemeenteraad duidelijk aangegeven dat voor het verminderen van restafval het van belang is dat eerst de milieustraat operationeel moet zijn. Geen haastwerk: de burger moet exact weten waar hij of zij aan toe is. De tarieven van de afvalstoffenheffing worden één keer per jaar vastgesteld. Ze gaan in op 1 januari van het erop volgend jaar”, laat het college weten.

De aanleg kost tijd, die is er niet meer 

Wessel: ,,Precies. Daar is een maand of drie, vier mee gemoeid en de datum van de behandeling door de Raad van State is nog altijd niet vastgesteld. We hebben wel contact gezocht maar dat heeft ook geen datum opgeleverd waaraan we ons kunnen vastklampen. Na een eerste beroep in augustus 2021 tegen de vestiging van een milieustraat en gemeentewerf, werd op 19 november ook bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van de milieustraat.

Op basis van het advies van de bezwarencommissie van 7 april dit jaar heeft het college een nadere motivering opgesteld richting de bezwaarmakers van Broeklanden met als conclusie dat de vergunning alsnog in stand kan blijven. Tegen dat besluit is bij de rechtbank op 4 juli eveneens beroep aangetekend. Als we uitgaan van het meest gunstige scenario dat de behandeling van beide beroepszaken niet eerder dan september zal plaatsvinden, is de verwachting dat de uitspraak pas op z’n vroegst in oktober kan worden verwacht. Dan komt de milieustraat dus dit jaar niet meer klaar.”

Lopende een kalenderjaar invoeren van gedifferentieerd tarief is niet mogelijk?

,,We vinden dat niet wenselijk en praktisch niet uitvoerbaar. Het zou tot veel onbegrip leiden bij onze burgers. Die moeten eerst weten waar ze precies aan toe zijn. Het een is onlosmakelijk aan het ander verbonden. Het is spijtig dat het zo met de rechtspraak in ons land is gesteld. We moeten het ook weer niet ingewikkelder maken dan het is. Het afval wordt iedere week keurig opgehaald.”

Is invoering op 1 januari 2024 een optie?

,,Als je me de garantie geeft dat er voor die tijd een uitspraak is gedaan kan ik daar antwoord op geven. Het kan ook zo zijn dat de Raad van State ons vraagt nog even naar dit of dat te kijken. Zoiets gebeurt regelmatig en dan ben je zo weer een tijd verder. Je kunt een kleine reparatie moeten uitvoeren. Het mag duidelijk zijn dat de uiteindelijke invoering van Diftar voor de inwoners het goedkoopste is. We zijn niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen, maar het is wel heel erg vervelend.”

Reacties

Cees Dijkhuizen (CDA) vindt het jammer dat Elburg achterop raakt met het verder scheiden van afval ‘omdat we onszelf een opdracht gaven er beter mee om te gaan’. Rick van Velthuysen (LEV) is not amused dat hij er via een raadsbrief tijdens zijn vakantie in Spanje mee wordt geconfronteerd. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het college dit niet al voor het zomerreces wist. Je kunt nu niemand bereiken. Wij zijn nooit een voorstander van Diftar geweest. Het leidt al gauw tot troepvorming, zo is elders gebleken. Je kunt er van uitgaan dat je niet zo onfatsoenlijk bent rommel in het bos of in een verkeerde emmer te gooien, maar mensen blijven mensen. Door het gratis kunnen aanbieden op de milieustraat hebben we uiteindelijk ingestemd. Er had eerder een signaal naar de raad moeten komen dat er iets fout dreigde te gaan. Dat had snel via de mail kunnen gebeuren. Ik kom daar straks zeker op terug.”

De VVD (Els Baauw) vindt het een moment van heroverweging. ,,Tussen de keuze voor Diftar en het moment van uitvoering zitten jaren. De tijd haalt de feiten in: meer en meer gemeenten stoppen met Diftar en gaan massaal over op na-scheiding. De consument heeft zeer beperkt invloed op verpakkingsmaterialen, krijgt de kilo’s opgelegd en mag daarvoor betalen. Na-scheiding werkt beter. Wij gaan voor ondergronds inzamelen met minimale verkeersbewegingen en evenwichtige kostenverdeling. Het draagt bij aan harmonie in de wijken: vuilnis dumpen in de container van de buurvrouw die niet vol is ligt op de loer. Vuilnis naast afvalbakken. Laten we als Elburg de prikkel wegnemen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Samen Vooruit vindt het spijtig dat de bestuurlijke traagheid van Elburg ook op dit belangrijke onderwerp van toepassing is. José Oosthoek: ,,Zo duurt het nog langer om iets te doen aan duurzaamheid/circulair leven. Deze portefeuillehouder is al jaren met deze materie bezig. We vinden het kwalijk voor onze inwoners dat nog steeds geen effect aan de uitvoering wordt gegeven.”

Dick van der Veen

advertentie
advertentie
Afbeelding
Leuke verhalen na schrijfworkshop Tineke Honingh 17 aug, 15:45
Afbeelding
Vizier op ’t Harde en Hulshorst: competitie met inspirerende tegenstanders 17 aug, 15:03
Afbeelding
Gait van de Renderklippen: Rebels 15 aug, 11:07
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Opgelet, zakkenrollers: bendes maken de regio onveilig 15 aug, 09:42
Afbeelding
Brommers kiek’n in Elburg voor het goede doel, daar maak je je agenda voor vrij 14 aug, 10:34
Afbeelding
Classic demo in ’t Harde: snikheet maar zó cool! 14 aug, 09:41