De bouw van De Dijkjes voorziet al in een deel van de extra te bouwen woningen.
De bouw van De Dijkjes voorziet al in een deel van de extra te bouwen woningen. Wijnand Kooijmans

Elburg wil elfhonderd woningen

14 maart 2023 om 07:53 Nieuwbouw

Wethouder Lyda Sneevliet heeft namens de gemeente Elburg de regionale woondeal Noord Veluwe ondertekend. Het aandeel te bouwen woningen in de periode tussen 2020 en 2030 wordt hierin verhoogd van achthonderdtien naar boven de elfhonderd woningen.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om afspraken die zijn gemaakt met de provincie Gelderland als onderdeel van de nationale woon- en bouwagenda zoals deze is gepresenteerd door minister Hugo de Jonge. In dat kader zijn met alle twaalf provincies afspraken gemaakt. Op basis hiervan is door de zes gemeenten op de Noord Veluwe en Hattem in samenspraak met de woningcorporaties de afspraak gemaakt in deze regio 12.500 woningen te bouwen.

In de woonvisie 2020-2025 van de gemeente Elburg is opgenomen dat in de periode 2020 tot 2030 er 810 woningen worden gerealiseerd. Met onder meer het realiseren van De Dijkjes, Heidezoom en Vossenakker-Zuid zijn er hiervan inmiddels al zo’n 375 gebouwd. Dat betekent dat om aan de regionale afspraken te voldoen er nog 764 woningen moeten worden gebouwd.

De ambities van de gemeente is extra woningen te bouwen voor alle doelgroepen. Een deel daarvan is gerealiseerd, de verdere uitwerking van de ambitie moet een plek krijgen in de nieuwe omgevingsvisie waar het een onderdeel is van een bredere afweging over het gebruik van de schaarse ruimte. Hierin moet ook de ruimtelijke afweging voor flexwonen een plek krijgen.

De woondeal vormt de kapstok aan de hand waarvan partijen langjarig en wederkerig werken aan de opgaven op de woningmarkt. Aangegeven wordt dat met het ondertekenen van woondeal de gemeenten de andere overheden en de woningcorporaties langjarig als nadrukkelijke partner heeft gekregen als het gaat om het realiseren van de gemeentelijke ambities en opgaven.

Door het college van burgemeester en wethouders wordt aangegeven dat men moeite heeft het tempo van de woningbouw hoog te houden door allerhande problemen waar men in de praktijk tegen aan loopt. Belemmeringen op het gebied van stikstof, het overbelast zijn van het energienetwerk, tekort aan personeel zorgen voor onzekerheid en vertragen de procedures, zo wordt gesteld. Volgens het college kunnen de problemen alleen het hoofd worden geboden door de samenwerking op te pakken. Een gemeente afzonderlijk is hiertoe niet in staat.

Door de provincie Gelderland is aangegeven dat de gemeente mag rekenen op ondersteuning bij het vormgeven van de ambitie. Elburg heeft aangegeven dat de woondeal te vroeg komt om concrete extra aantallen te benoemen maar dat me hiermee op korte termijn aan het werk gaat. Die ruimte is er, zo stelt het college ook.

Als kanttekening wordt gesteld dat de woondeal een papieren tijger is en in de uitvoering de waarde moet gaan bepalen. Dit betekent in de ogen van het college dat alle partijen er de schouder onder moeten zetten. Daarbij is het van belang dat partijen elkaar vasthouden in de ambities die er liggen. Gezorgd wordt vooral voor betaalbare woningen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie