Burgemeester Jan-Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg. Foto: Wijnand Kooijmans
Burgemeester Jan-Nathan Rozendaal van de gemeente Elburg. Foto: Wijnand Kooijmans

Burgemeester Rozendaal wil weten wat burgers in gemeente Elburg van hem denken

21 maart 2023 om 08:03 Maatschappelijk

Zijn de inwoners van de gemeente Elburg tevreden over hun burgemeester Jan Nathan Rozendaal? De kans die vraag te beantwoorden krijgen zij vanaf vandaag wanneer de enquête kan worden ingevuld waarin hen wordt gevraagd hoe zij denken over de burgemeester, wat hij goed doet maar ook wat hij kan verbeteren.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding is dat in april/mei de raad wordt gevraagd advies uit te brengen over de herbenoeming van burgemeester Rozendaal nu zijn ambtsperiode van zes jaar er bijna opzit. “Ik verwacht dat als er veel klachten over mijn functioneren waren dit al wel had gehoord.” Het is voor het eerst, zover Jan Nathan zelf kan nagaan, dat een burgemeester op deze wijze input ophaalt uit de samenleving.

“Ik ben nu zo’n vijfeneenhalf jaar burgemeester en ben nieuwsgierig wat de inwoners vinden van mijn functioneren. Wat ze goed vinden, maar ook tips wat ik de komende jaren beter kan doen. Daar kan ik dan in een volgende ambtsperiode mijn voordeel mee doen. Wat ik meer of minder moet doen. Ik wil een burgervader zijn voor iedere inwoner.”

De enquête bestaat uit maar een paar vragen. “Het invullen duurt daarom maar kort.” Hij hoopt dat rond de duizend inwoners van de gemeente gebruik gaan maken van de mogelijkheid die hen wordt geboden hun mening te geven. Al zijn meer reacties uiteraard ook welkom. De enquête biedt mensen ook de mogelijkheid aan te geven waarover zij graag verder zouden willen praten met de burgemeester. “Hoe ik dat verder moet gaan uitwerken moet ik nog even bekijken. Het kan zijn een centrale avond te houden of met groepjes in gesprek te gaan. Ik onderneem in ieder geval actie wanneer dit van mij wordt gevraagd.”

Naast deze enquête wordt er ook anders breed een enquête uitgezet. Onder meer bij politie, brandweer, college, raad, medewerkers, buurgemeenten en zelfs bij de provincie Gelderland. ‘Daar staan wel meer vragen in die ook dieper gaan. Ik wil graag weten wat zij mij mee willen geven en waarom. Op basis daarvan weet ik ook waar ik de komende jaren accenten moet leggen.” De enquête onder de inwoners wordt breed verspreid. Hij verschijnt in de krant, op Facebook en is te vinden op de website van de gemeente. “We zorgen dat iedereen deze kan invullen.” De enquête is anoniem. Alleen wanneer de invullers verder met de burgemeester in contact willen komen wordt het gevraagd een e-mail adres achter te laten.

Bij zijn aantreden heeft Jan Nathan Rozendal na zijn eerste honderd dagen vijf speerpunten benoemd voor zichzelf. “Die zijn nog niet afgerond, mede door de corona pandemie en daarna de komst van de Oekraïners. Maar we hebben wel mooie stappen gezet. Zeker op het punt als het gaat om de samenwerking tussen college van burgemeester en wethouders, de raad en de medewerkers. Hoe we ook de dienstverlening kunnen verbeteren. Het project rond de renovatie of nieuwbouw van het gemeentehuis is nog niet afgerond maar we willen de medewerkers wel een goede werkplek bieden.”

Gewerkt is aan het digitaal beter toegankelijk worden van de gemeente waardoor ook op dit punt de dienstverlening kan worden verbeterd. “Daarnaast ben ik trekker van de samenwerking van de vijf gemeenten op de Noord Veluwe binnen de Kop van de Veluwe. Daar wil ik ook graag meer tijd insteken. Naast het meeleven bij lief en leed in de samenleving van de gemeente Elburg.” Dat laatste bij bijvoorbeeld het overlijden van familieleden door een niet natuurlijke oorzaak, een verkeersongeval of anderszins. “Indien men dit op prijs stel bezoek ik ook de getroffen familieleden. Ik wil meeleven met verdriet in de samenleving.”

Binnen de provincie is Jan Nathan actief als het gaat hoe 80 jaar vrijheid gevierd moet gaan worden, bij de natuurbrandbestrijding binnen de provincie maar ook de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen. “Ook daar wil ik graag de nodige tijd insteken. Het gaat om bredere zaken dan alleen de gemeente Elburg, maar wel zaken die de gemeente Elburg ook raken.” Door de enquête hoopt Elburgs eerste burger ook inzicht te krijgen wat een burger eigenlijk verwacht van een burgemeester. “Als gezegd wordt dat ik mij moet inzetten voor meer woningbouw is dat een zaak waar niet ik maar de raad overgaat. Ik stuur meer de processen dan op de inhoud. Dat is een zaak voor de wethouders.”

Waar Jan Nathan Rozendaal wel voor verantwoordelijk is betreft de vraagstukken rond openbare orde en veiligheid. “Ieder jaar moeten we wel twee panden sluiten voor drugshandel. Maar heeft ook de jeugdoverlast mijn aandacht. Met de komst van jeugdboa’s en de inzet van het jongerenwerk hopen we daaraan meer te kunnen doen. Voor met name de veertien tot achttien jarigen was er weinig. Het is mooi als zij in een jeugdhonk terecht kunnen. Ik wil meer zichtbaar maken wat wij doen op het terrein van openbare orde en veiligheid.”

Bij zijn aantreden werd Rozendaal hartelijk verwelkomd. “Ik ben nog steeds verrast hoeveel er binnen de eigen gemeente op eigen kracht wordt gedaan. De sociale cohesie die er is. Daardoor zijn we ook goed door de corona pandemie gekomen als zijn de gevolgen tot vandaag de dag merkbaar. Ik wil opereren volgens de geest van de wet en niet precies volgens de lettertje. Zo staan we er ook in als het gaat om de opvang van Oekraïners. We hebben juist een bijeenkomst gehad met hen en de mensen die bij de opvang zijn betrokken.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie