Het gaat regelmatig fout in het verkeer. Foto: Enter Media
Het gaat regelmatig fout in het verkeer. Foto: Enter Media Enter Media

Nul verkeersdoden in 2050 is met huidige stand van zaken onhaalbaar

23 maart 2023 om 07:50 Maatschappelijk

Voor 2020 was de doelstelling maximaal 500 verkeersdoden in Nederland, maar dat is niet gehaald. Voor de komende jaren is geen duidelijke doelstelling, maar verantwoordelijk minister Harbers rekent wel op nul slachtoffers in 2050. Dan moet er wel een tandje worden bijgeschakeld.

LNP

Door verschillende rekenmethodes is het aantal personen dat bij een verkeersongeval valt lastig met elkaar te vergelijken, maar feit is dat de 500 in geen enkel jaar zijn gehaald. Volgens gegevens van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waarin politie, overheid en ANWB in samenwerken, vielen er afgelopen jaar 578 doden in het verkeer. In 2021 vielen er volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 582 slachtoffers, in het coronajaar 2020 ging het om 610, 2019 telde er 661 en het jaar daarvoor 678. 

Het zijn getallen waar niemand blij van wordt en de SWOV meent dat de wens van nul verkeersdoden in 2050 van minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bij het huidige beleid niet zal uitkomen. De SWOV laat weten dat bij een jaarlijkse reductie van bijna 11 procent in 2050 nog altijd 20 mensen omkomen bij een verkeersongeluk. En 11 procent is een hoog streven. De afgelopen jaren schommelde de daling gemiddeld rond de 4 procent.

Er liggen nu andere doelstellingen op tafel. Niet van de minister, maar van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Deze komen erop neer dat in 2020 het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 (dat waren er ruim zevenhonderd) moet zijn gehalveerd en in 2030 geldt hetzelfde ten opzichte van het aantal slachtoffers in 2020, enzovoort. 

Kijken we naar de verkeersveiligheid binnen gemeenten, dan is een goede graadmeter het aantal verkeersdoden over de periode 2011-2020 op basis van 100.000 inwoners. Het gemiddelde aantal verkeersdoden lag in Elburg in dit tijdbestek op 42,68 en in Oldebroek op 33,67, terwijl het landelijk gemiddelde 30,7 is.

Ruim een derde van de verkeersdoden in 2021 bestaat uit fietsers (207 slachtoffers) en drie op de tien is inzittende van een auto (175). Op basis van leeftijd geldt dat de meeste verkeersdoden vallen onder ouderen. In 2021 waren 220 verkeersdoden 70 jaar of ouder. Kinderen (0-14 jaar) komen relatief weinig om in het verkeer; in 2021 waren dat er - net als het jaar ervoor - 17.

Nemen we het soort weg waar veel personen omkomen in ogenschouw, dan blijken volgens data van de politie de meeste verkeersdoden te vallen op zogenoemde N-wegen: de provinciale wegen waar de gemiddelde snelheid 80 km/uur is. Ongeveer 6 procent van de wegen in Nederland is een N-weg, maar 41 procent van de slachtoffers valt hier. Dit is voor Veilig Verkeer Nederland (VVN) aanleiding om te pleiten voor verlaging van de maximumsnelheid op N-wegen van 80 naar 60 km/u. De N-wegen zijn volgens VVN gewoon te gevaarlijk. “Een belangrijke factor voor deze ongelukken is dat er in veel gevallen met te hoge snelheid werd gereden op wegen die niet optimaal veilig zijn ingericht. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden als een tegenligger op de verkeerde weghelft komt”, legt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst uit. Ook betere handhaving op snelheid en alcoholgebruik leidt volgens VVN tot minder slachtoffers. Maar “trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor buitensporige overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet”, mopperde Stomphorst onlangs.

Niet alleen de snelheid op de N-wegen mag wat VVN betreft omlaag, maar ook die binnen de bebouwde kom en op snelwegen. Binnen de bebouwde kom is 30 km/uur voor de meeste wegen veel veiliger en op snelwegen is gezien vanuit het oogpunt van de veiligheid 100 km/uur een goed maximum, aldus VVN.
Aan een maximumsnelheid van 30 km/uur binnen de bebouwde kom wordt gewerkt. De Tweede Kamer heeft besloten dat de standaard maximumsnelheid omlaag moet van 50 naar 30 km/uur. In steeds meer gemeenten wordt hier dan ook over nagedacht en in steeds meer gebieden, met name in centra, is dit al realiteit. Onderzoek van bureau Sweco leert dat 48 procent van de gemeenten de snelheid in de bebouwde kom op een deel van de wegen van 50 naar 30 km/uur wil terugbrengen. Probleem is dat niet alle wegen zich hiervoor lenen. Sweco kwam dan ook met een ‘winstwaarschuwing’: “Het is een reëel risico dat er te gemakkelijk wordt gedacht over invoering van meer 30 km/u-wegen, mede gezien de zorgen bij gemeenten over de kosten van infrastructurele aanpassingen en handhaving.” In een gesprek met het AD liet minister Harbers weten dat, als het kabinet de rit uitzit, geen verlaging is van de snelheid op snelwegen naar 100 km/uur.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie