Tanja Haseloop-Amsing moest in 2022 vol aan de bak.
Tanja Haseloop-Amsing moest in 2022 vol aan de bak. Foto: Henri van der Beek

Burgemeester gemeente Oldebroek: ‘Schouder aan schouder in moeilijk jaar’

27 december 2022 om 14:15 Maatschappelijk

Het jaar 2022 gaat, na de dagelijkse inkleuring door corona in de periode die eraan vooraf ging, bepaald niet als ‘gemakkelijk’ de geschiedenis in. “We kregen al vroeg te maken met de oorlog in de Oekraïne en vervolgens met onder meer de stikstofcrisis”, geeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek aan. Ze is er trots op hoe de samenleving in al haar diversiteit er op reageerde.

Dick van der Veen

Wat er in het prille voorjaar in Oldebroek nog bovenop kwam was de hectische nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Geheel in tegenstelling tot de gemeente Nunspeet, waar alle partijen in het college vertegenwoordigd zijn, ook niet alledaags overigens, vielen in Oldebroek twee grote partijen buiten de boot. “Een grote verschuiving in het politieke landschap en debatten op het scherpst van de snede. Na de collegevorming brak de zomervakantie aan, was de tijd voor reflectie door mensen en partijen. Het is allemaal wat politieker geworden. We hebben nadien een aantal vergaderingen gehad waarbij nuancering ontstond en andere accenten werden gelegd. Ik heb geprobeerd in die hectische periode de voorzitter van iedereen te blijven. Het is belangrijk dat het politieke proces zijn beloop krijgt. Als voorzitter van de raad en het college is de zaak je afzijdig te houden van de inhoud en te sturen op relaties. Daar zijn we samen uitgekomen.”

Het college kreeg bakken kritiek over zich heen in het kader van de woningbouw. 

“Het is een feit dat overal in dit land woningnood heerst en daarbij staat deze gemeente niet achteraan. Wanneer een woning vrij komt wordt er 100 tot 120 keer op gereageerd! We hebben te weinig voorraad. In alle verkiezingsprogramma’s klonk de schreeuw bouwen, bouwen en bouwen door. Het was het absolute speerpunt. We hebben dat voor de verkiezingen al redelijk voortvarend aangepakt met de focus op: laten we kijken wat we kunnen. Daarbij merkten we al snel dat die aanpak niet goed landde bij de inwoners, dat we ze onvoldoende hadden meegenomen in de voorstellen die gericht waren op grond in eigendom van de gemeente. We hebben naar hen geluisterd, zes avonden georganiseerd waarbij de materie in de volle breedte aan de orde kwam. Zowel tijdelijke als definitieve bouw klein en groot, koop en huur. In februari komen we er op terug en zetten we de gedachtewisseling voort. In de raadscommissie en daarna de raad moet het antwoord komen op de vraag waar we accenten gaan leggen. Iedereen heeft het recht op te komen voor het eigen belang. De overheid en in dit geval de raad van Oldebroek gaat voor het algemeen belang, dat zwaarder kan wegen dan het individueel belang. Volharden in een opvatting heeft als uitkomst dat er heel moeilijk woningen kunnen worden gerealiseerd.”

U bent burgemeester sinds oktober 2019. Hoe hebt u de samenleving hier ervaren?

“Als een gemeenschap die bestaat uit verschillende groepen met hun eigen idealen, die echter als het er op aan komt schouder aan schouder staan en elkaar steunen. Denk aan de enorme inzet bij de opvang van Oekraïners, zowel in het Buitencentrum als op het eigen erf of zelfs thuis, over de vloer. Al die inzamelingsacties, ook op scholen. Een dikke pluim voor al deze mensen. Na al het leed door corona zijn er nu bij veel inwoners zorgen over het stikstofverhaal, de hoge energierekeningen. Ondernemers, bijvoorbeeld bakkers, die zich afvragen hoe ze het moeten gaan redden. We hebben als gemeente goede contacten met de agrariërs, leven mee met mensen die een huis bouwen dat nu veel duurder uitpakt. Juist in dit verband is het oh zo belangrijk dat mensen om elkaar heen gaan staan.”

Een burgemeester die zich bij speciale gelegenheden laat zien in de clubkleuren.

(gulle lach). “Dat is met een knipoog begonnen bij VSCO61. Ik weet niet of dat door iedereen wordt gewaardeerd, maar als u dat constateert dan stemt me dat blij… Weet u, dat is het verschil tussen een mannelijke en een vrouwelijke burgemeester. Een man komt er mee weg een andere stropdas voor te doen. Overigens heb ik niet te klagen over de hoeveelheid kleding in mijn garderobe.”

Nog een paar dagen en 2022 zit er op.

“Laten we het bij de jaarwisseling leuk houden en denken aan de dieren en aan elkaar. Anderzijds heb ik begrip voor de traditie van het carbid schieten, ook al is het niet mijn ding. Laten we hoe dan ook een verstandige klap op dit jaar geven. Kerst vierden we thuis, samen met de kinderen en hun partners. En bij de jaarwisseling ben ik gewoon in functie. Mijn innige wens is dat het spoedig met de oorlog in Oekraïne tot een eind komt en dat de mensen die in Oldebroek wonen of er nu al dan niet door omstandigheden verblijven, een mooi, veilig 2023 tegemoet gaan.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie