Nieuwbouw of renovatie van het gemeentehuis?
Nieuwbouw of renovatie van het gemeentehuis? Wijnand Kooijmans

‘Woningbouw versnellen in Elburg, maar geen flexwoningen’

Maatschappelijk

De gemeenteraad van Elburg wil unaniem versnelling van de woningbouw. Een motie hiertoe, ingediend door Els Baauw (VVD), mede met steun van de SGP haalde echter geen meerderheid. Hierin werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd in te zetten op flexwoningen of een snelle totstandkoming van tijdelijke en flexibele woningen.

Wijnand Kooijmans

Door de indieners werden hiertoe ook twee specifieke locaties genoemd en wel het terrein van de Petraschool in ’t Harde en de Gerichtenweg op de Hoge Enk. Volgens wethouder Lyda Sneevliet neemt de ruimtelijke procedure om tot woningbouw te komen net zo veel tijd in beslag als voor een reguliere woningbouwlocatie. Naast de vraag of flexwoningen financieel haalbaar zijn. Deze worden voor een termijn van tien jaar geplaatst, terwijl vijftien jaar nodig is om uit de kosten te komen.

Het liefst ziet de wethouder op beide genoemde locaties reguliere woningbouw gerealiseerd. De wethouder wil zich wel laten informeren over de komst van bijvoorbeeld pauzewoningen of het tijdelijk toestaan van wonen in bijgebouwen, waartoe in buurgemeente Nunspeet toe is besloten. Maar ook kijken naar de mogelijkheid van woningsplitsing. Hierin valt volgens haar ook veel winst te behalen als het gaat om het versnellen van woningbouw.

Eén van de problemen waar de gemeente tegen aanloopt is de stikstofproblematiek. Wat dat betreft ziet ze wel uitdagingen als het gaat om de voortgang van de geplande woningbouw in het gebied Waterlanden II in Doornspijk en de Hokseberg in ’t Harde. Rick van Velthuysen (LEV) vindt dat de boer de grote dupe dreigt te worden van wanbeleid van het Rijk dertig jaar geleden die nu de stikstofcrisis meebrengt.

Tijdens de algemene beschouwingen over de uiteindelijk unaniem door de raad aangenomen begroting deed Agaath de Weerd (Algemeen Belang) al een oproep aan het college te komen tot versnelling van de woningbouw. Maar volgens haar vraagt dit ook aandacht voor uitbreiding van bedrijventerreinen en renovatie van oude wijken. De gemeente moet wat haar betreft nog meer doen aan klantgerichtheid.

Arjan Klein (SGP) pleit voor meer samenwerking met andere gemeenten om zo het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Elburg ook voor de toekomst te waarborgen. De dorpskern van Doornspijk blijft voor hem een belangrijk thema, evenals de ontsluiting van bedrijventerrein Kruismaten.

Cees Dijkhuizen (CDA) wil dat 2023 het laatste jaar is waarin Diftar nog niet is ingevoerd in de gemeente Elburg. Ook hij wil versnelde woningbouw waarbij er ook aandacht moet zijn voor mensen die ontheemd zijn. Desnoods door als raad meer geld beschikbaar te stellen.

Els Baauw (VVD) pleit voor een jongerenraad maar een werkgroep vanuit de jongeren zelf wordt gevraagd hiervoor het initiatief te nemen. Pogingen vanuit de raad zijn steeds gestrand. Niet kakelen maar eieren leggen is het devies van haar aan het college.

De raad moet ook snel een besluit nemen over renovatie van het huidige gemeentehuis of nieuwbouw. Per 1 januari voldoet het huidige gebouw niet aan de eis dat kantoorpanden minimaal energielabel C moeten bezitten.

advertentie
advertentie
Afbeelding
NLG Arbo Business Partner bij Business Club 9 uur geleden
Afbeelding
Gemeenten Noord-Veluwe niet te spreken over opkopen stikstofrechten door Lelystad Airport 11 uur geleden
Afbeelding
Elburgse Tieners voelen zich al tien jaar thuis op andere plek 13 uur geleden
Afbeelding
Gezamenlijk kerstconcert van drie koren in ‘t Harde 15 uur geleden
Afbeelding
Bibliotheek Noordeinde bewijst zich 16 uur geleden
Afbeelding
Voorbeschouwingen zaterdagvoetbal: OWIOS en VSCO’61 treffen koploper en runner-up 8 dec, 12:40
Afbeelding
Winnaars sinterklaasactie in Oosterwolde 8 dec, 11:35