Auto moet de stoep om bij oversteek Nieuwstadsweg door oprijden Flevoweg vrachtwagen.
Auto moet de stoep om bij oversteek Nieuwstadsweg door oprijden Flevoweg vrachtwagen. Wijnand Kooijmans

Gemeenteraad Elburg op de bres voor inkomens

Maatschappelijk

Waar nodig ondersteunt de gemeente Elburg al inwoners die in financiële problemen dreigen te komen. De gemeenteraad wil echter dat het college zo snel mogelijk met een voorstel komt waarin een snelle oplossing wordt geboden aan mensen die in geldproblemen zijn geraakt of dreigen te komen als gevolg van de sterk verhoogde energierekening.

Wijnand Kooijmans

Hiertoe werd een motie ingediend door Maroeska Veldkamp die een brede steun kreeg van de raad. Alleen de fractie van de SGP stemde tegen. Niet omdat de nood niet wordt ingezien maar men de motie overbodig vindt gezien de toezeggingen van wethouder Willem Krooneman.

Onder meer moeten de mogelijkheden voor het instellen van een noodfonds worden onderzocht. In het voorstel moet het college ook de mogelijkheden meenemen voor snelle en effectieve energiebesparende maatregelen ten aanzien van huishoudens die dreigen het slachtoffer te worden van de energiearmoede.

De raad wil verder dat gekeken wordt hoe door middel van maatwerk de inwoners van de gemeente Elburg gecompenseerd kunnen worden door de gestegen energiekosten. Dat moet niet beperkt blijven tot de inkomstengrens van 120 procent van de sociale bijstandsnorm. Ook inwoners boven dien deze grens moeten ondersteund worden, zowel werkende armen als ondernemers.

De Speelgoedbank krijgt van de gemeente Elburg incidenteel een subsidie van 3.300 euro voor de huur van het pand waarin men is gevestigd. Een motie van Algemeen Belang, VVD en ChristenUnie kon worden ingetrokken.

Wethouder Krooneman heeft een gesprek gevoerd met het bestuur. Uitkomst daarvan is dat de gemeente voor 2023 een incidentele subsidie verleend. Het bestuur gaat zelf op zoek naar fondsen en sponsoring om vanaf 2024 zich financieel zelfstandig te kunnen bedruipen. Partijen behouden zich wel het recht voor opnieuw de subsidie aan te kaarten indien het bestuur niet mocht slagen in deze pogingen. Men wil niet dat de Speelgoedbank verdwijnt.

Een motie van VVD en LEV daadwerkelijk werk te maken van inclusiviteit in z´n algemeenheid maar in het bijzonder voor kinderen werd ingetrokken. Onder meer werd hierin aandacht gevraagd voor speeltuinen waarvan ook kinderen in een rolstoel gebruik kunnen maken. Wethouder Bertus Jeensma zegt dat dit al in het programma van het college is opgenomen en de raad daar ook voorstellen voor tegemoet mag zien.

De raad krijgt ook advies over gevaarlijke oversteekpunten op wegen die eigendom zijn van de gemeente. Met die toezegging van wethouder Henk Wessel trok Arjan Klein de motie in waarin hij voor deze punten aandacht vroeg. Specifiek benoemde hij de oversteekplaatsen Jufferenstraat/Zwolscheweg, Oostelijke Rondweg/Tempelweg en Stadsweg/Schietweg.

Het college geeft de negen punten die men wil verbeterd zien als het gaat om provinciale wegen niet voor de bühne weer, zo stelt wethouder Wessel. De oversteek van de Nieuwstadsweg en de Stoopschaarweg dulden volgens hem echter geen uitstel.

advertentie
advertentie
Afbeelding
NLG Arbo Business Partner bij Business Club 9 uur geleden
Afbeelding
Gemeenten Noord-Veluwe niet te spreken over opkopen stikstofrechten door Lelystad Airport 10 uur geleden
Afbeelding
Elburgse Tieners voelen zich al tien jaar thuis op andere plek 12 uur geleden
Afbeelding
Gezamenlijk kerstconcert van drie koren in ‘t Harde 14 uur geleden
Afbeelding
Bibliotheek Noordeinde bewijst zich 15 uur geleden
Afbeelding
Voorbeschouwingen zaterdagvoetbal: OWIOS en VSCO’61 treffen koploper en runner-up 8 dec, 12:40
Afbeelding
Winnaars sinterklaasactie in Oosterwolde 8 dec, 11:35