Tijdens de Botterdagen was onder meer de EB 25 te bewonderen die net aan de monumentenlijst is toegevoegd.
Tijdens de Botterdagen was onder meer de EB 25 te bewonderen die net aan de monumentenlijst is toegevoegd. Wijnand Kooijmans

Elburger SGP wil af van ‘lawaaimuziek’

Maatschappelijk

De SGP fractie in de gemeenteraad van Elburg is onaangenaam getroffen door de in hun ogen ‘lawaai-uitbarsting’ tijdens de Botterdagen, afkomstig uit de feesttent.

Wijnand Kooijmans

Volgens Arjan Klein hebben meerdere inwoners zijn partij benaderd om hierover te klagen. ‘Inwoners van Elburg hebben werkelijk geleden onder dit onderdeel van de botterdagen. Naast de verstoring van de avonden, werden de nachten tot op de vroege zondagmorgen verstoord door het publiek wat – doorgaans niet nuchter – veelal luidruchtig door de Vesting trok.

Door het college van burgemeester en wethouders wordt in antwoord gesteld dat buiten de kritiek van de SGP om er geen klachten of meldingen van overlast bij de gemeente zijn ontvangen. Ook de politie heeft geen meldingen vastgelegd. Om die reden vindt het college dat aanvullende maatregelen treffen om het ervaren van muziek overlast te voorkomen niet nodig zijn.

De omgevingsdienst Noord Veluwe heeft in opdracht van de gemeente Elburg voortdurend geluidsmetingen gedaan. Gedurende alle drie dagen is de muziek op het voorgeschreven tijdstip gestopt. Tijdens de laatste Botterdag is er gedurende twaalf minuten een overschrijding van het toegestane geluidsniveau vastgesteld. Het laatste uur van de evenementen tijdens de eerste en laatste botterdam is niet voldoen aan het lagere geluidsniveau vanaf half één ’s nachts. Door de organisatie zijn zes particuliere beveiligers ingeschakeld waarmee op dit punt ook aan de vergunning is voldaan.

De organisatie en uitvoering van het evenement is geen taak van het college, zo geeft men aan. Het college neemt om die reden ook niet deel aan een eventuele evaluatie, zoals gevraagd door de SGP. Op basis van de door de ODNV geconstateerde overschrijdingen van het toegestane geluidsniveau in het laatste halve uur gaat het college bij een volgende, soortgelijke vergunningaanvraag, andere voorwaarden overwegen. In de praktijk lijkt een verlaging van het geluidniveau, gedurende het laatste tijdvak, minder goed inpasbaar.

Klein geeft aan dat de smaak van de muziek en het volume niet past binnen de gemoedelijke en ingetogen sfeer van de vlootschouw, de mooie competitieve botterwedstrijd en de knusse Bottermarkt in de Vesting en op de Havenkade.

Wat de SGP fractievoorzitter betreft wordt voor een dergelijk evenement in de toekomst geen vergunning meer verleend. Hij vindt dat de gemeente, door de actieve houding met betrekking tot geluidsmetingen en bezwaren tegen muziekevenementen in de gemeente Dronten, een voorbeeldfunctie heeft als het gaat om evenementen met muziek in de eigen omgeving.

Het college geeft aan dat een aanvraag om een vergunning alleen kan worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu of indien deze te laat wordt aangevraagd. De muziekkeuze is geen beoordelingsgrond of een vergunning al dan niet kan worden verleend. Indien men zich niet aan de vergunning houdt wordt men zo mogelijk direct daarop aangesproken en anders later.

advertentie
advertentie
Afbeelding
NLG Arbo Business Partner bij Business Club 9 uur geleden
Afbeelding
Gemeenten Noord-Veluwe niet te spreken over opkopen stikstofrechten door Lelystad Airport 11 uur geleden
Afbeelding
Elburgse Tieners voelen zich al tien jaar thuis op andere plek 13 uur geleden
Afbeelding
Gezamenlijk kerstconcert van drie koren in ‘t Harde 15 uur geleden
Afbeelding
Bibliotheek Noordeinde bewijst zich 16 uur geleden
Afbeelding
Voorbeschouwingen zaterdagvoetbal: OWIOS en VSCO’61 treffen koploper en runner-up 8 dec, 12:40
Afbeelding
Winnaars sinterklaasactie in Oosterwolde 8 dec, 11:35