Ter illustratie
Ter illustratie Pixabay

Positieve uitslag Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Achtergrond

ELBURG Gemeente Elburg houdt ieder jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo onder de mensen die gebruik maken van de Wmo. Over het jaar 2021 zijn vragen gesteld aan de deelnemers van de inloop-en dagbegeleidingsactiviteiten op de vijf wijkontmoetingscentra in Elburg. Het onderzoek toont aan dat de deelnemers positief zijn.

Wethouder Willem Krooneman is blij met de positieve ervaringen. ,,Ik herken dat mensen graag naar de wijkontmoetingscentra in de buurt gaan om mee te doen met de activiteiten als deelname aan verenigingen of andere hobby’s niet meer lukt. Het onderzoek is een goed evaluatiemoment om te bekijken of mensen tevreden zijn met het aanbod en waar eventuele verbeterpunten zitten. Uiteindelijk willen we een inclusieve samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.” 

De inloop- en dagbegeleidingsactiviteiten vinden plaats op De Voord, Hart van Thornspic, Jeanne d’Arc, Het Huiken en in Het nieuwe Feithenhof en worden georganiseerd door stichting Wiel, WoonzorgUnie Veluwe, Het Baken en GGZ centraal. 96% van de ondervraagden geeft aan dat de toegang tot activiteiten snel geregeld is. Hiervan geven 46 deelnemers aan dat de dagbegeleiding direct van start ging. Dit is een positief resultaat en ook waar de gemeente de algemene voorzieningen voor ingericht heeft: snel, toegankelijk, in de buurten zonder aanvraagprocedure zoals bij maatwerk Wmo. 

Uit het onderzoekt blijkt dat de deelnemers van de dagbegeleidingsactiviteiten erg tevreden zijn over de dagbegeleiding op de wijkontmoetingscentra waar ze direct contact hebben met de begeleiders van de wijkontmoetingscentra. 98% van de ondervraagden geeft aan het contact met de begeleiders als erg positief te ervaren. Ook de aangeboden activiteiten vallen goed, al is er een kleine 4% die hierover ontevreden is. De huidige ontwikkeling om meer vraaggericht te werken, zal hier zeker een positieve impuls aan geven.

93% van de ondervraagden geeft aan dat zij zich meer verbonden voelt met de samenleving door deel te nemen aan de dagbegeleiding. Toch ervaren niet alle deelnemers ook direct een betere kwaliteit van leven door de deelname aan de activiteiten op de wijkontmoetingscentra.

Tijdens de enquêteperiode waren de nieuwe maatregelen van het RIVM van kracht waardoor de respons voor dagbegeleiding op 59% ligt en voor inloop op 52%.

Een woordvoerder van de gemeente: ,,In de gemeente Elburg organiseren we gezamenlijk de wijkontmoetingscentra Elburg. De organisatie ligt in handen van Stichting Wiel, Woonzorg Unie Veluwe, De Voord, GGZ Centraal en gemeente Elburg. Op de wijkontmoetingscentra staan centraal: het ontmoeten, het ondersteunen en het deelnemen aan activiteiten door de inwoners van Elburg. Hierbij is ook aandacht voor het ontlasten van mantelzorgers. Dit past in de visie van de gemeente Elburg, zoals die is vastgesteld voor 2020-2023: Samen naar een inclusieve en verbonden samenleving waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, gezond en veilig kan opgroeien, mee kan doen en ouder kan worden.”

advertentie
advertentie
Afbeelding
Leuke verhalen na schrijfworkshop Tineke Honingh 17 aug, 15:45
Afbeelding
Vizier op ’t Harde en Hulshorst: competitie met inspirerende tegenstanders 17 aug, 15:03
Afbeelding
Gait van de Renderklippen: Rebels 15 aug, 11:07
Afbeelding
Brandweer houdt water op voorraad wegens groot risico natuurbrand 15 aug, 11:05
Afbeelding
Opgelet, zakkenrollers: bendes maken de regio onveilig 15 aug, 09:42
Afbeelding
Brommers kiek’n in Elburg voor het goede doel, daar maak je je agenda voor vrij 14 aug, 10:34
Afbeelding
Classic demo in ’t Harde: snikheet maar zó cool! 14 aug, 09:41